Rubriik: TULUMAKS

Vastatud: 07.08.2012
Kui töötaja töötab töövõtulepingu alusel, siis ei tohi ju maksta välislähetusel päevarahasid? Aga dokumentaalselt tõestatud lähetuse sõidukulud-lennupiletid, hotell, pagasi-ja kindlustuskulud, messipiletid? Kui emaettevõtja kannab tütarettevõtja palgal oleva töötaja lähetuskulud ja neid tütarettevõtjale edasi ei esita, kas sellisel juhul on tegemist emaettevõtjal ettevõtlusega mitteseotud kuludega, mis kuuluvad maksustamisele?
Loe vastust
Vastatud: 10.07.2012
Füüsilisest isikust ettevõtja on müünud ka metsa raieõigust (käibemaksukohustuslansena lisas müügihinnale ka käibemaksu). Kas tuludeklaratsioonis võib ta kajastada tehingu E vormil veerus 1 või peab ta müügihinna deklareerima vormil A "raieõiguse müügi" osas? Antud juhul müüs ta raieõiguse ettevõtjana, kuna lisas ka käibemaksu?
Loe vastust
Vastatud: 04.06.2012
VV määrus "Teenistus-, töö- või ametiülesannete täitmisel isikliku sõiduauto kasutamise kohta arvestuse pidamise ja hüvitise maksmise kord" §1 lg 3 - Isikliku sõiduautona või mootorsõidukina käsitatakse teenistuja, töötaja ja juriidilise isiku juhtimis- või kontrollorgani liikme kasutuses olevat sõiduautot või mootorsõidukit, mis ei ole tööandja omanduses ega valduses. Kas sellise sõnastuse...
Loe vastust
Vastatud: 29.05.2012
Müüsin eraisikuna juriidilisele isikule osaühingu osa. Ostja on ostuhinna tasumisega viivitanud ja on tekkinud lepingust tulenev kohustus maksta minule viivist. Kas viivise minule väljamaksmisel on ostjal õigus kinni pidada tulumaks (lähtun TuMS §-st 17)?
Loe vastust
Vastatud: 23.04.2012
Ettevõtja paigaldab oma reklaami (logo jne) töötajale kuuluva isikliku auto kerel ja maksab selle eest töötajale tasu. Kas tegemist on üüritasuga või reklaamiteenuste osutamise eest maksava tasuga? Mis maksud peab sellisel juhul ettevõtja tasuma? Ega ei ole siin erisoodustuse tekkimise riski juhul, kui tundub MTA-le tasu liiga kõrge tundub ja...
Loe vastust
Vastatud: 11.04.2012
Ühel töötajal hävis kogu tema maine vara ja tööandja korraldas "ettevõtte" sisese toetuste kogumise kampaania. Töötajad loovutavad teatud summa vastava avalduse alusel kannatanule ehk loovutatavalt summalt on maksud juba makstud. Tööandja otsustab lisada ka omapoolse toetussumma. Toetussummat ei kanta kannatanule rahaliselt üle, vaid ostetakse kannatanu poolt koostatud nimekirja lausel esemeid....
Loe vastust
Vastatud: 26.03.2012
Mis vahe on ja kuidas on kasulikum täita füüsilise isiku tuludeklaratsioonis väärtpaberite osas küsimus: Kas jätta kahjum väärtpaberitelt investeerimiskonto sissemakseks või mitte? Tuludeklaris oodatakse linnukese tegemist ka jätta või mitte? Mis on Teie seisukoht ja soovitus antud küsimuses?
Loe vastust
Vastatud: 21.02.2012
Eraisik annab konsultatsioone lepingu alusel välisriigis (mitte Euroopa Liidus). Milliseid makse ja millal ja kes peab maksma?
Loe vastust
Vastatud: 02.02.2012
Emaettevõte saab oma 100%-tütrelt dividendid. Tütar deklareerib TSD lisa 7 ja INF1 ja maksab maksu. Ema jagab täpselt sama summa edasi oma füüsilisest isikust osanikele. Mida ja kuidas deklareerib emaettevõte?
Loe vastust
Vastatud: 29.12.2011
Töötervishoiuarst kirjutas töötaja tervisekontrolli otsuses: Näidustatud õlavöötme pinge alandamiseks venitusi ja lõõgastusharjutusi sisaldav treening 2 korda nädalas, massaaz õlavöötmele 2 korda aastas (üks kuur 10 korda). Kas sellele tuginedes võiks treeningutasu ja massaazi maksumust töötajale hüvitada ilma seda erisoodustusena deklareerimata?
Loe vastust
Vastatud: 07.12.2011
Kui Eesti ettevõtte töötajad on Rootsis paigaldustöid tegemas ja neil on ettevõtte sõiduauto millega nad liiguvad majutuskoha ja objekti vahel ning vajadusel käivad varustusringidel. Tööd kestavad ca 3-4 nädalat. Kas tuleb Rootsis olles pidada sõidupäevikut? Kui sõidetakse sööma või toidukauplusse, kas see on siis erasõit?
Loe vastust
Vastatud: 06.12.2011
Ettevõte saadab töötajad töölepingus märgitud asukohast u 100 kilomeetri kaugusele komandeeringusse kaheks kuuks. Selleks perioodiks üürib ettevõte korteri, kus töötajad saavad komandeeringu ajal elada. Kas selline elamispinna üürimine on erisoodustus?
Loe vastust
Vastatud: 28.11.2011
Mittetulundusühing soovib müüa sõiduautot oma töötajale. Tasumine toimuks kahe aasta jooksul igakuisete maksetena. Kas peame lisama maksetele ka intressi või tohime müüa intressivabalt?
Loe vastust
Vastatud: 16.08.2011
Eestis asuva ettevõtte mitteresidendist juhatuse liige kasutab eestis registreeritud sõiduautot oma töösõitudeks nii Eestis kui ka väljaspool Eesti territooriumi (enamuse sõitudest). Juhul kui eesti firma maksab selle auto pealt erisoodustuse maksu ning katab ka kõik kütuse ja remondi kulud nii Eestis kui ka väljaspool, siis kas võib veel tekkida mingeid...
Loe vastust
Vastatud: 16.08.2011
Kas kunstialase loometegevusega tegeleva firma juhatuse liige (ainuke tegevliige) võib oma fotozurnalistika alase magistriõppe kulu välismaal (õppemaks, elamise kulud ja õppevahendite soetus) kajastada kui firma põhitegevuslikku kulu? Kas ja millises mahus on see võimalik teostada ilma maksustamata ning millised maksud siia lisanduvad?
Loe vastust
Vastatud: 08.08.2011
Korteriomandi seadus näeb ette, et korteriomanikud panustavad kaasomandi majandamisse võrdelistes osades. Kui lepitakse kokku, et üks korteriomanik niidab näiteks muru ja teised panustavad kaasomandi hooldamiseks loodud fondi rahaliselt, siis ega antud juhul tegemist TuMS §48 mõistes erisoodustusega pole? Kas korteriühistu liige võib kanda kaasomandiga seotud majandamiskulusid ka mitterahaliselt, ilma, et...
Loe vastust
Vastatud: 07.07.2011
Firma rendib jahi, et seal kohtumisel oma kliendiga poolaasta tulemus ja edasine tegevusplaan läbi arutada. Kuidas jahi renti, mis on esiatud arvel transporditeenus tundides, peaks kajastama? Kas ettevõtlusega seotud kulu või vastuvõtukulu vm? Osalenud firma töötajad tegelesid seal oma tööülesannetega.
Loe vastust
Vastatud: 15.06.2011
FIE kasutab oma igapäevatöös autot. Auto on kapitalrendil aga rendileping on sõlmitud abikaasa nimele. Kuidas oleks võimalik FIE-l oma ettevõtluse kuludes autokasutuse kulusid näidata? Kas sõlmida abikaasaga vara tasuta kasutamise leping, kus näidata ära, et FIE kannab ettevõtlusega seotud sõitudele kulunud kütuse, % liikluskindlustusest ja % remondist. Aga kuidas saaks...
Loe vastust
Vastatud: 02.05.2011
Kas eluasemelaenu intresside maksuvabastuse puhul mängib rolli inimese sissekirjutus? Ehk kui inimene muudab laenulepingu kehtivuse ajal oma sissekirjutust, siis kas tekib probleeme ka intresside maksuvabastusel?
Loe vastust
Vastatud: 29.03.2011
Töötaja töölepingu lõppemisel kohaldati väljamakselt tulumaksuvabastust, samas oli juba kuu algul eelmise kuu töötasu väljamakselt seda tehtud. Seega rakendus 2*144. Kuidas deklareerida, kas panengi tulumaksuvabastuseks 288 või arvestan neto brutoks, millele ei kohalda tulumaksuvabastust ja vahe jääb ettevõtja kahjuks? Töötajalt ju enammakstud summat tagasi ei saa.
Loe vastust