Rubriik: TULUMAKS

Vastatud: 09.06.2010
Eesti ettevõtja teeb ehitusteenust Soome ettevõtjale. Töötasu maksab Eesti ettevõtja ja maksud maksab Eestis. Arvele on kirjutatud ehitusteenus, kas katuse tegemine, kõrvalhoone ehitus jne. Soome ettevõtja peab kinni arve summast 13% väitega, et tema peab selle tasuma Soome maksuametile. Loen selgitustest välja seda, et soomlasest töö tellijal on kohustus kinni...
Loe vastust
Vastatud: 11.05.2010
Kas on võimalik selline olukord, kus "ettevõtte omanik" on võtnud laenu pangast nn "eluasemelaenu" ja kasutanud seda laenu ettevõtluses ja mingit tulumaksusoodustust pole saanud, et maksuamet vaatleb seda laenutagastust justkui tuluna?
Loe vastust
Vastatud: 02.05.2010
Venemaa ettevõte osutab Eesti ettevõttele projekteerimisteenust, objektiks Eestis asuv rajatis. Kas selle teenuse pealt peaks tulumaksu kinni pidama?
Loe vastust
Vastatud: 23.04.2010
Kui emaettevõtja lähetab oma tütarettevõtja (100%) töötajad Soome, kas ta võib siis tütarettevõtja töötajatele maksta päevarahasid maksuvabalt? Äripäeva käsiraamatus on öeldud, et kolmas isik võib ka maksta päevarahasid. Samas on öeldud, et päevaraha maksuvabalt võib äriühing maksta ainult oma töötajatele, kellel on tööleping. Keda on mõeldud siis kolmanda isiku all,...
Loe vastust
Vastatud: 21.04.2010
Eesti ettevõtja rendib Läti ettevõtjalt ehitustööde teostamiseks Eestis masina. Läti ettevõtja esitab arve 0%-iga. Kas Eesti poolel tekib kohustus pidada arvest kinni 10% tulumaksu (tõendi olemasolul 5%)?
Loe vastust
Vastatud: 25.03.2010
Oleme tulumaksuseaduse paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik. Otsustasime tellida reklaammeenena riidest õmmeldud kotid, millele on tikitud peale meie SA logo. Kotid antakse üle koostööpartneriga lepingu sõlmimisel (suurem osa nendest on MTÜ-d). Kottide tellimise eesmärk on teadvustada meie tegevust ja reklaamida meie sihtasutust. Koti hinnaks kujuneb koos käibemaksuga...
Loe vastust
Vastatud: 04.03.2010
Plaanin alustada loomakliiniku rajamist ning seoses äriplaani ettevalmistusega ei saa ma käibemaksuseadusest täpselt aru, millist käibemaksumäära tuleb rakendada veterinaarteenuse osutamisel?
Loe vastust
Vastatud: 11.03.2010
Residendist juriidiline isik tegeleb väärtpaberite ostu-müügiga ja ta saab välismaalt dividende (osalus alla 10%), millelt on välismaal tulumaks tasutud. Kui nüüd residendist juriidiline isik tahab seda dividendi edasi maksta oma osanikule, kas siis see dividend on maksuvaba või peab sellelt tasuma tulumaksu? Sama küsimus Eesti ettevõtjatelt saadud dividendide kohta.
Loe vastust
Vastatud: 27.01.2010
Töötajale makstakse isikliku auto kasutamise eest samaaegselt autokompensatsiooni ja lähetuskulude hüvitist. Isikule kompenseeritakse igakuiselt autokompensatsioonina 2009. aastal 2000 kr ja alates 2010. aastast 4000 kr kütuse tšekkide alusel (olemas sõidupäevik) ning ta käib lähetustes isikliku autoga, mille kohta esitab lähetuse aruandes täiendavalt kütusetšekke. Küsimused on 2009. ja 2010. aastal kehtiva...
Loe vastust
Vastatud: 25.01.2010
Maksame "firma" arvelt trahvi, mis on saadud selle eest, et aastaaruande esitamisega on hiljaks jäädud. Kas sellelt on vaja maksta ka maksud (tulu- ja sotsmaks)?
Loe vastust
Vastatud: 20.01.2010
Tütrel (15 a.) tekkis suvel (juunis)töövõimalus ja ta pidi end registreerima FIE-na. Olukord muutus, teenimist ei toimunud, kuid FIE-t ta ei katkestanud. Detsembrist tuli kiri nõudega ~ 10000 kr. sotsmaksu tasumiseks. Kuidas olla? Kas see pole topeltmaksustamine, kuna mina töötan ja laps on sotsmaksuga kaetud?
Loe vastust
Vastatud: 14.01.2010
Seoses aastalõpu inventuuriga kasutamata puhkusesummade jäägi arvutamisel tekkis küsimus palgata puhkusest. Kas puhkusetasu arvestamisel EV määruse nr 91 §-s 4 on mõeldud arvestusest väljajäetavate päevade all nii palgata puhkuse kui ka korralise puhkuse päevi või ainult korralise puhkuse päevi ja palgata puhkuse päevad tuleks ikkagi arvestatavate kalendripäevade hulka arvata?
Loe vastust
Vastatud: 14.01.2010
Kas võib juhatuse liikmele, kellele makstakse juhatuse liikme tasu maksta 4-8 päeva eest haigushüvitist sotsiaalmaksuvabalt või mitte? Kui võib siis, kas peab arvestama keskmise kalendripäevatasu või võib ka keskmise tööpäevatasu alusel seda teha?
Loe vastust
Vastatud: 07.01.2010
On sõlmitud töövõtuleping ja tasu on 8727 krooni. Sooviksin teada, kui palju ma sellest summast reaalselt kätte saan ja millised maksud lähevad sellest maha?
Loe vastust
Vastatud: 09.12.2009
Korteriühistu esimehe töötasu maksustamine. Kui temaga sõlmida töövõtuleping või käsundusleping, siis millised maksud tuleb sealt arvestada?
Loe vastust
Vastatud: 23.11.2009
Üks firma annab teisele firmale laenu,laenuandaja ja laenusaaja ei ole seotud isikud. Kas laenuintressi osas on ka mingeid piiranguid ,s.t. kas tohib anda intressita laenu? Kui antakse intressiga laenu, siis kas aastas makstav intressi summa on laenuandjale maksuvaba käive?
Loe vastust
Vastatud: 02.11.2009
Olen ostnud elamumaa, pank väljastas eluasemelaenuna, maksuametnik teatas, et kuna maale ei ole kehtestatud veel planeeringut ega ole ehitusprojekti jne, siis makstud intresse maksustamisele kuuluvast tulust maha arvata ei saa? Laen on väljastatud eluasemelaeununa ning kasutatud elamumaa ostmiseks. Ning küsimus- kui saan selle aasta jooksul korda ehitamiseks vajalikud dokumendid, kas...
Loe vastust