iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 1765

Küsimus

Saan korteriühistult juhatuse liikme tasu. 01.septembrist lähen dekreetpuhkusele ning veebruarist hakkan saama n.ö.emapalka.
Kas kogu selle perioodi jooksul võin ma saada ka juhatuse liikme tasu?

Vastus - 08.09.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Dekreetpuhkus on sisuliselt haiguslehel viibimine. Ravikindlustuse seaduse § 51 lg 1 kohaselt on ajutise töövõimetuse hüvitis rahaline kompensatsioon, mida haigekassa maksab töövõimetuslehe alusel kindlustatud isikule, kellel jääb töö- või teenistuskohustustest või majandus- või kutsetegevusest ajutise vabastuse tõttu saamata isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatav tulu. Sünnitushüvitist makstakse töövõimetuslehele märgitud töö- või teenistuskohustustest vabastuse esimesest päevast alates ning ühe kalendripäeva eest 100% kalendripäeva keskmisest tulust (arvutatuna eelmise aasta sotsiaalmaksuga maksustatavalt tulult).

Kui jätkate juhatuse liikme kohustuste täitmist, puudub teil õigus sünnitushüvitisele (RKS § 61 lg 2).