iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Eesti Maksumaksjate Liit (edaspidi EML) veebikeskkonna isikuandmete vastutav töötleja on EML. EML kaitseb oma klientide ja partnerite privaatsust. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesolevad privaatsuspoliitika põhimõtted, mis käsitlevad kliendi andmete kogumist, kasutamist, avaldamist, edastamist ja talletamist. Meie tegevus internetis on kooskõlas kõigi asjakohaste tegevuste ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktide ja Eesti Vabariigi seadustega.

Toome siinkohal välja põhimõtted ja reeglid, millest lähtume.

Isikuandmete kogumine

Isikuandmed on andmed, mida EML kogub tehingu täitmisel (peamiselt teenuste tellimine ja toodete tarnimine kliendile) või temaga ühenduse võtmiseks.
Toodete tellimiseks ei pea tellija registreerima end EML internetikeskkonna (edaspidi nimetatud veebikeskkond) kasutajaks/püsikliendiks.

Kliendi isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel:

  • Kontaktandmete (sh nimi, postiaadress, telefoninumber, e-posti aadress) esitamisel meie veebikeskkonnas või mujal.
  • Veebikeskkonna kasutamisel küpsiste (cookies) kaudu.
  • tellimuse sooritamisel meie veebikeskkonnas isiku kontaktandmete või ostueelistusi puudutavate andmete talletamisel (EML võib paluda teatud veebikeskkonna aladel vabatahtlikult esitada isikuandmeid ja personaalset informatsiooni. Nõutavad isikuandmed võivad sisaldada nime, aadressi, postiindeksit, e-posti aadressi, telefoninumbrit ja teisi andmeid).

Muude andmete kogumine

Kogume ka isikustamata andmeid – andmeid, mida ei saa otseselt ühe kindla isikuga siduda (sugu, vanus, asukoht, veebikeskkonna külastus).
Võime koguda ka andmeid üldistatud klienditegevuste kohta meie veebikeskkonnas. Need andmed koondatakse ja neid kasutatakse selleks, et saaksime klientidele edastada kasulikumat teavet ja saaksime teada, millised veebikeskkonna, toodete ja teenuste osad on kõige huvipakkuvamad. Koondandmeid käsitletakse selles privaatsuspoliitikas isikustamata andmetena.

Kogutud isikuandmete kasutamine

Kogutud isikuandmete abil saame täita klientide tellimusi, teavitada kliente EML uudistest, koolitustest ja tulevastest sündmustest.

Kliendi paremaks teenindamiseks võib EML avaldada teavet üksikute kasutajate kohta kolmandale osapoolele, kes osutab EML teenuseid ning on kohustunud hoidma jagatud teavet konfidentsiaalsena. Kogutud isikuandmeid kasutame näiteks kauba kohaletoimetamiseks, kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks (ajakiri MaksuMaksja), kliendile vajaliku info jagamiseks.

Kolmandaks osapooleks on näiteks meie partner, kelle ülesanneteks on tooted ja teenused rubriigis müüdavate kaupade transport.

Isikuandmete säilitamine ja pärimine

Kliendiandmeid ja suhtlusajalugu säilitatakse kuni 3 aastat, kui veebikeskkonnas on tellimus sooritatud ilma kliendikontota. Maksetega seotud andmeid säilitatakse Raamatupidamise seaduse alusel vähemalt 7 aastat. Andmetega seotud päringud ja küsimused esitada digiallkirjastatult e-posti teel: info@maksumaksjad.ee 

Isikuandmete kaitse

EML rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel. Juurdepääs isikuandmetele on veebikeskkonna haldajatel ja klientide tellimuste täitjatel selleks, et lahendada tootede ja teenuste kasutamisega seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.

Kliendi õigused

  • Pärida temaga seotud andmeid, esitades sellekohase avalduse e-postiga info@maksumaksjad.ee
  • Võtta tagasi temaga seotud andmete töötlemise nõusolek, nõuda endaga seotud andmete parandamist või muutmist, esitades sellekohase avalduse e-postiga info@maksumaksjad.ee
  • Nõuda endaga seotud andmete kustutamist (kui viimane ei lähe vastuollu seadusega ega takista teenuste pakkumise võimalikkust), esitades sellekohase avalduse e-postiga info@maksumaksjad.ee
  • Esitada kaebus isikuandmete töötlemist jälgivale järelvalveasutusele, kelleks Eesti Vabariigis on Andmekaitse Inspektsioon. http://www.aki.ee

Turvalisus

Kõiki EML veebikeskkonna külastamise ja tellimuste sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset infot.

Privaatsuspoliitika tingimused ja muudatused

Meie veebikeskkonda kasutama asudes, liikmeavalduse täitmisel või tellimuse esitamisel oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta. Teavitame andmesubjekte muudatustest veebikeskkonna www.maksumaksjad.ee kaudu. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust aadressil info@maksumaksjad.ee.