Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2022 - Soodushind novembri lõpuni. Esita tellimus

Maksu-uudised

Täiendavad keelud kütusele alates 05.12.2022

Rubriik: MTA

Vabariigi Valitsus keelab Venemaa Föderatsioonist toornafta ja naftatoodete ostu, importimise ning üleandmise. Määrus jõustub 05.12.2022. Toornafta ja naftatoodete ostmine, import ja üleandmine Seoses Ukrainas toimuva sõjaga on kehtestatud Venemaa suhtes Euroopa Liidu (Liidu) sanktsioonid, mis keelavad toornafta ja…

Loe edasi
Image

EML pressiteade – Euroopa Kohtu otsus sunnib Eestit tõsiselt ümber korraldama avalike registrite tegevuse

Rubriik: EML

Eesti Maksumaksjate Liidu pressiteade 24.11.2022 Euroopa Kohus tegi 22. novembril otsuse liidetud kohtuasjades C-37/20 ja C-601/20, milles tunnistas kehtetuks Euroopa Liidu rahapesuvastase direktiivi sätte, mis näeb ette, et äriühingute tegelikke kasusaajaid käsitlev teave peab olema igal juhul üldsusele kättesaadav. Euroopa Kohus leidis, et üldsuse juurdepääs…

Loe edasi

Rahapesuvastane direktiiv: säte, mis näeb ette, et liikmesriikide territooriumil registreeritud äriühingute tegelikke kasusaajaid käsitlev teave peab olema igal juhul üldsusele kättesaadav, on kehtetu

Rubriik: Muud

Selle meetmega kaasnev hartaga tagatud õiguste riive ei piirdu tingimata vajalikuga ega ole taotletava eesmärgiga proportsionaalneKooskõlas rahapesuvastase direktiiviga1 loodi 2019. aastal vastu võetud Luksemburgi seadusega2 tegelike kasusaajate register. Kõnealune seadus näeb ette, et registrisse kantakse ja seal hoitakse…

Loe edasi