Rubriik: TULUMAKS

Vastatud: 09.07.2013
MTÜ soovib vabatahtlikult oma tegevust lõpetada. Teadaolevalt jääb peale kõigi kohustuste tasumist ühingule vara, mis vastavalt põhikirjale läheb jagamisele võrdselt liikmete vahel. Küsimus on võimaliku tekkiva tulumaksukohustuse kohta, mida peaks silmas pidama?
Loe vastust
Vastatud: 16.05.2013
Kas juriidiliste isikute vahel on tehingute puhul alati nõutud arve? Meie ettevõte (ei ole km kohustuslane) üürib äripinda (3kuud), tingimused, hinnad ja tähtajad on fikseeritud lepingus, kas peame veel vastaspoolelt nõudma arvet või piisab ka nimetatud lepingust, et tehing kajastada?
Loe vastust
Vastatud: 06.05.2013
Ettevõtja ostab eraisikult ostu-müügilepingu alusel autole vajaliku varuosa (mitte seotud isik, vaid avalikust ostukeskonnast leitud müüja). Nimetatud vara on eraisiku vallasvara. Kas ettevõtjal võib tekkida väljamakselt maksurisk, st kas peaks kinni pidama tulumaksu?
Loe vastust
Vastatud: 17.04.2013
Kortermajas ei ole moodustatud korteriühistut, vaid toimetatakse majaühisuse vormis. Ühe inimese nimele on tehtud kommunaalteenuste lepingud, kes siis ülejäänud korteriomanikele kulud edasi jagab. Nüüd ostis meie firma sinna korteri ja peaksime tasuma nüüd kommunaalteenuste eest. Arve on vormistatud eraisku nimelt, kas temale väljamakset tehes võib tekkida siit mingi maksurisk?
Loe vastust
Vastatud: 25.03.2013
Meie firma korraldab kaubandusliku loterii. Loosimisele lähevad tahvelarvutid. Arvutid ostab Saksa ettevõte, kes tasub otse kapmaania korraldajale. Kampaania korraldaja on reklaamifirma. Küsimus - kes on kohustatud tasuma tulumaksu? Kas ilma tulumaksuta ka SAAKS?
Loe vastust
Vastatud: 25.02.2013
Plaanitakse müüa ettevõtte osad. Ettevõte kuulub kahele juriidilisele isikule (osalus 50%/50%), kas osade võõrandamisel võib tekkida ka mingi makuskohustus? Osad müüakse turuhinnaga.
Loe vastust
Vastatud: 18.02.2013
AS on omandanud 2011. a. oma aktsiad 100 tk ja aktsia hind 64 eurot. Hetkel on AS-l soov müüa need oma aktsiad 100 tk eraisikule ja 100 euro eest ehk siis ühe aktsia hind 1 euro. Eraisik, kellele AS aktsiad müüakse, on AS-i tütarettevõtte osanik 25% ehk seotud isik. Kuidas...
Loe vastust
Vastatud: 15.02.2013
Eesti firmal on objektid nii Eestis kui välismaal. Firma komandeerib osa töötajaid igakuiselt (2/3 kuuks) välismaale tööle, maksab maksud ja päevarahad Eestis. Kui nüüd 183 päeva saab täis, siis kui pikalt peab töötaja vahepeal ainult Eestis töötama, et see 183päevane (12 kuu tsükkel) jälle algusest peale hakkaks ja võiks jälle...
Loe vastust
Vastatud: 12.02.2013
Kui kohtutäitur saadab töötasu arestimise akti, kas selle alusel saab kinnipidamisi teha ainult töötasust? Aga puhkusetasu ja lähetuse päevarahad?
Loe vastust
Vastatud: 29.01.2013
Ettevõte kutsub Eestisse äripartnerid Rootsist (meie ettevõtte tutvustus, kontaktide loomine, koostöösidemete loomine), tasub tema lennupileti- kas see tuleks deklareerida kui külaliste vastuvõtukulu ja piirmäära ületamisel maksustada?
Loe vastust
Vastatud: 27.01.2013
Tütarettevõte (omanikud 80% jur. isik ja 20% füüsiline isik) soovib jaotada dividende. Kas väljamakselt arvestatakse tulumaks ainult füs. isikule või ka jur. isikule? Emafirma jagab saadud dividendidest 50% edasi füüsilisele isikule, kuidas toimub selle maksustamine?
Loe vastust
Vastatud: 18.01.2013
Eraisik töötab välismaal ja soovib oma kinnivara Eestis välja üürida. Kuna ta ise ei saa asjadega toimetada, soovib ta sõlmida meie ettevõttega esinduslepingu, et meie tema asju toimetame. Lepingu kohaselt kannab üürnik üüri ja kõrvalkulud meie arveldusarvele, meie kanname kogu summa edasi omanikule. Nüüd tekkis küsimus, et kui üürnikuks on...
Loe vastust
Vastatud: 15.01.2013
Füüsilise isiku nimel on sõiduauto liisinguleping, kuna juriidiline isik ei osutunud liisinguandjale sobivaks liisinguvõtjaks. Kui nüüd füüsiline isik rendib sõidauto juriidilisele isikule, kas füüsilisele isikule rendimakse tasumisel tuleb tulumaks kinni pidada (ei ole FIE)? Kui anda sõiduk tasuta rendile ja juriidiline isik tasuks ikkagi liisingumaksed, siis pole ju tegemist jälle...
Loe vastust
Vastatud: 09.01.2013
Kui Eesti ettevõte sõlmib lepingu tõlketeenuste osutamise kohta Norra residendist füüsilise isikuga,siis kuidas toimub sellise tasu maksustamine Eesti firmal ja kas peaks ka registreerima selle isiku EMTAs ja kas oleks vaja küsida isikult residentsustunnistust? Isik elab ja asub alaliselt Norras ja ei ole registreeritud ettevõtjana Norras.
Loe vastust
Vastatud: 23.10.2012
FIE lõpetab oma majandustegevuse, milleks oli talle omandiõiguse alusel kuuluva vara üürileandmine. Vara ei olnud soetatud FIE-na ega kulud selleks kantud FIE kuludesse. Kui nüüd sama isik sõlmib uuest aastast OÜ-ga käsunduslepingu, millega läheb kogu vara haldamine OÜ-le (on täielikult OÜ tulu ja kulu), siis kas MTA-l võib tekkida ikkagi...
Loe vastust
Vastatud: 19.10.2012
Kas osapoolte vahel tekkinud praagivaidluse lahendamiseks kaasatud eksperdi lähetuskulud (laevapilet sh toitl.) saab lugeda ettevõtlusega otseselt seotuks ja mis selgitused tuleks sel juhul lisada lähetuskorraldusele või kuidas?
Loe vastust
Vastatud: 17.10.2012
Töötaja läbinud töötervishoiuarsti poolt suunatud silmaarsti juures nägemise kontrolli 2011 a. märtsis. Vahepeal silmanägemine oluliselt halvenenud ning töötaja pöördus ISE silmaartsi juurde. Silmanägemine on halvenenud!! Arst määras tööks kuvariga "kangemad"prillid. Töö arvutiga (raamatupidaja). (Riskianalüüs ja tegevuskava olemas.) Küsimus:kas prillide kompenseerimine on erisoodustus ,kui töötaja pöördus vahepeal ise silmarsti juurde- st....
Loe vastust
Vastatud: 11.09.2012
Ettevõte on soetanud 9 a tagasi varana meresõiduki. Tänasel päeval seda sõidukit ei kasutata, kuna nõuaks ettevõttelt ebamõistlikult suurt kulutust, raamatupidamislikult on ta amortiseerunud. Ettevõte plaanib asutada MTÜ, kes turismiarenduse ja maaelu edendamise meetmetest püüaks leida võimalusi sõiduk uuesti taastada. Kui ettevõte annab sõiduki MTÜ kasutusse (nt nn mitterahalise sissemaksena...
Loe vastust
Vastatud: 14.08.2012
Juhatuse liikme tasust. Juhatuse liige saab tasu juhatuse liikme töö eest ning ka töölepingu alusel. Kui nüüd see isik läheb puhkusele, kas puhkusetasu tuleks arvestada ka juhatuse liikme tasult või ainult töölepingu tasult? Kui talle makstakse siiski mõlemalt tasult, kas siis juhatuse liikme tasult arvestatud puhkusetasu tuleks deklareerida ikkagi koodiga...
Loe vastust
Vastatud: 06.08.2012
Töötajale makstakse isikliku sõiduauto hüvitist 64 eurot kuus. Nüüd saadeti töötaja oma autoga Lätti lähetusele, kas võib talle bensiinidokumentide alusel selle täies mahus hüvitada, kui lähetusaruandes on täpselt teekonna pikkus ja kulunud kütus välja arvestatud? Kas võib maksta muude riigisiseste sõitude eest samas kuus ilma sõidupäevikut pidamata veel 64 eurot?
Loe vastust