iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2451

Küsimus

MTÜ (ei ole tulumaksusoodustusega sihtasutuste ja mittetulundusühingute nimekirjas) kutsub loengut pidama inimese Moskvast 2 korda aastas. Kuidas näidata talle tasu loengu eest? Kas peame ainult tulumaksu kinni? Millised isikuandmed meil peavad olema? Aga kui arve esitada firmale, kas siis on ikkagi tulumaksu kinnipidamise kohustus?

Vastus - 22.10.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Arvata võib, et inimene Moskvast on Venemaa maksuresident (st Eesti poolt vaadatuna mitteresident) ja MTÜ ning inimese vahel on loengu tellimiseks võlaõiguslik kokkulepe (töövõtuleping, käsundusleping vms võlaõiguslik teenuse osutamise leping). Eesti tulumaksuseaduse maksustab mitteresidente ainult nende Eesti allika tulu osas ja sedagi juhul, kui töö tegemise/teenuse osutamise koht on Eestis (tulumaksuseaduse § 29 lg 1).

Kuna loengute pidamise koht on teie küsimuses Eestis, siis maksustatakse see mitteresidendile makstav tasu Eestis kõigi palgamaksudega ning deklareeritakse TSD lisas 2 (mitteresidendist füüsilistele isikutele tehtud väljamaksed, kinnipeetud tulumaks ja töötuskindlustusmakse ning arvutatud sotsiaalmaks).

Kui teenuse eest esitab arve välismaa juriidiline isik või FIE, siis sotsiaalmaksu tasuda ei tule, kuid Venemaa residendi puhul tuleb tulumaksu 10% siiski kinni pidada (TuMS § 29 lg 3, § 41 p 10).