iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Rubriik: Mittetulundusühing

Vastatud: 04.02.2015
Ühingu tegeleb puuetega inimestega ning osutab teenust sotsiaalministeeriumile. Nimelt osutab puudega inimestele igapäevaelu, toetatud elamise ja töötamise teenust. Lisaks igapäevasel tööle õpetatakse kliendile elukorraldust ja hakkamasaamist väljaspool kodu, st käiakse koos klientidega kohvikus, teatris, ekskursioonil jms. Ühing maksab kinni kõik sellised kulud st kohviku arved, teatripiletid klientidele. Ega ju selliseid...
Loe vastust
Vastatud: 12.03.2014
Kui Eesti MTÜ teeb välisriigi (Saksamaa) organisatsioonile, mille liige ta on, annetuse,siis kas see läheb meil Eestis ka kuidagi maksu alla? Ja kuidas on lood siis kui maksame liikmemaksu?
Loe vastust
Vastatud: 22.10.2013
MTÜ (ei ole tulumaksusoodustusega sihtasutuste ja mittetulundusühingute nimekirjas) kutsub loengut pidama inimese Moskvast 2 korda aastas. Kuidas näidata talle tasu loengu eest? Kas peame ainult tulumaksu kinni? Millised isikuandmed meil peavad olema? Aga kui arve esitada firmale, kas siis on ikkagi tulumaksu kinnipidamise kohustus?
Loe vastust
Vastatud: 09.07.2013
MTÜ soovib vabatahtlikult oma tegevust lõpetada. Teadaolevalt jääb peale kõigi kohustuste tasumist ühingule vara, mis vastavalt põhikirjale läheb jagamisele võrdselt liikmete vahel. Küsimus on võimaliku tekkiva tulumaksukohustuse kohta, mida peaks silmas pidama?
Loe vastust
Vastatud: 08.09.2010
Väikesele kogudusele tuleb mõnikord appi inimene, kes ei kuulu koguduse juhatusse, kas talle võib maksta 1 000.- autokompensatsiooni maksuvabalt? Kui ei või, kas oleks lahendus sõidupäeviku pidamisel?
Loe vastust
Vastatud: 25.03.2010
Oleme tulumaksuseaduse paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik. Otsustasime tellida reklaammeenena riidest õmmeldud kotid, millele on tikitud peale meie SA logo. Kotid antakse üle koostööpartneriga lepingu sõlmimisel (suurem osa nendest on MTÜ-d). Kottide tellimise eesmärk on teadvustada meie tegevust ja reklaamida meie sihtasutust. Koti hinnaks kujuneb koos käibemaksuga...
Loe vastust
Vastatud: 05.10.2009
MTÜ juhatuse liige kasutab isiklikku sõiduautot ühingu projektidega seotud eesmärkidel. Kuidas hüvitada tekkinud kulud? Kas võib maksta autokompensatsiooni?
Loe vastust
Vastatud: 16.09.2009
Kas MTÜ peab registreerima ennast käibemaksukohustuslaseks, kui tema tulud on 250 000.-? Tulud on liikmete ja erinevate firmade annetused, mis omakorda kulutatakse erinevate põhikirjaliste projektide tarvis.
Loe vastust
Vastatud: 16.07.2009
Aktsiaseltsil on heaks tavaks saanud toetada igal aastal Vabariigi Valitsuse kehtestatud soodusnimekirja kuuluvat MTÜ-d, tavaliselt rahaülekandega. Nüüd tekkis küsimus, kas toetusena saab käsitleda ka AS-le esitatud MTÜ sportlaste majutus- või sõidukulu arvet võistlustel osalemisel? AS käsitlekski seda arvet kui sponsorlust. Kas käibemaksu võib tagasi küsida sellisel juhul? Kas selline tehing...
Loe vastust
Vastatud: 03.02.2009
MTÜ on tulumaksusoodustusega nimekirjas. Kas INF 4 vormil on isikud, kes on teinud annetusi ja kingitusi, või ka need, kes on tasunud liikmemakse? Ehk kas füüsiline isik saaks ka liikmemaksult tulumaksu tagasi taotleda, või ainult tehtud annetustelt? Kas kogudus on automaatselt tulumaksusoodustusega nimekirjas? Ja kas koguduse liikmed koos isikukoodidega peaks...
Loe vastust
Vastatud: 30.12.2008
Mittetulundusühing soovib saada soodustatud isikute nimekirja, seniks aga sooviks maksta korralikult tulumaksu näiteks TuM & 41 p.6 kui muult väljamakselt, kuid millisele TSD lisale ma selle kannan?
Loe vastust
Vastatud: 16.09.2008
Laulukoor registreeris end MTÜ-na septembris 2008. Raha esinemise eest laekub samuti 2008 sept, kuid esinemine toimus augustis 2008. Selle esinemisega tekkis MTÜ liikmetel ka kulutusi (kütus jne) Kas on võimalik hüvitada liikmetele nende poolt tehtud kulutused?
Loe vastust
Vastatud: 11.02.2008
Tulumaksusoodustusega nimekirja kuuluv MTÜ võtab vastu juhatuse otsusega otsuse maksata stipendiumit sportlasele ja treenerile, stipendiumi saamiseks on seatud ka teatud tingimused. Kas stipendiumilt peab kinni pidama sots- ja tulumaksu? Ja kui seesama treener läheb võistlustele, kas temale võib maksta päevaraha?
Loe vastust
Vastatud: 15.11.2007
Siin on juba seda küsitud, kuid ikkagi kordaks üle: MTÜ-d tavaliselt kasutavad projektidega saadud rahasid oma eesmärkide täitmiseks. Näiteks külaseltsid, kes korraldavad õppereise, lastelaagreid, üritusi jne. Osalejateks on seltsi liikmed, aga ka samas külas elavaid inimesi, kes on samuti kogukonna liikmeid, kui ei ole just seltsi liikmed. Projektides on tavaliselt...
Loe vastust
Vastatud: 13.11.2007
Soodusnimekirja kuuluv MTÜ võtab laenu ja täpselt sama summa kannab edasi sponsorlepingu alusel OÜ-le. Kas sellega kaasneb MTÜ-l mingeid maksukohustusi?
Loe vastust
Vastatud: 02.11.2007
1. Kui MTÜ organiseerib liikmetele ühisüritust koos toitlustamisega siis kuidas käib maksustamine? 2. Kas seminari korraldamisel kohvipausi kulud võib panna seminari kuludesse (maksustamist ei ole)? Kas siis peab eelnevalt olema ka mingi eelarve või otsus?
Loe vastust
Vastatud: 15.10.2007
Milliseid makse peab maksma OÜ, kui ta kannab sponsorluse, annetuse käigus MTÜ-le raha? OÜ põhitegevusala ei ole sponsorlus. Kas MTÜ-l tekib saadud rahast mingeid maksukohstusi?
Loe vastust
Vastatud: 16.10.2007
Kas peab kuidagi maksustama ka neid kulutusi, mis on tehtud MTÜ liikmetele ühisüritustel (näiteks: üldkogu lõpus pidulik koosolemine või suvelaagrid liikmetele jm)? Mis kulutusi tohiks üldse MTÜ liikmele teha maksuvabalt (näiteks kas täienduskoolituse kohvipausi võiks)?
Loe vastust
Vastatud: 08.10.2007
OÜ, kes on 2 raamatu kirjastaja, tahab teha Soodusnimekirja kuuluvale MTÜ-le annetuse raamatute (100tk) näol Küsimus: kas MTÜ-l kaasneb sellega mingeid kohustusi, kui raamatud: 1)müüakse edasi 2)kingitakse edasi 3)omakorda annetatakse edasi?
Loe vastust
Vastatud: 27.09.2007
Spordialaliit (MTÜ) korraldab spordivõistluse, parimatele on ettenähtud auhinnad (medalid, diplomid ja rahaline auhind). Kas 500-kroonine maksuvaba auhinnafond kehtib saaja kohta või arvestatakse seda kõikide osavõtjate kohta? Kas ja kus peab seda deklareerima? Näiteks esimene koht saab 1000 EEK, teine 500 jne.
Loe vastust