iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1078

Küsimus

Laulukoor registreeris end MTÜ-na septembris 2008. Raha esinemise eest laekub samuti 2008 sept, kuid esinemine toimus augustis 2008. Selle esinemisega tekkis MTÜ liikmetel ka kulutusi (kütus jne) Kas on võimalik hüvitada liikmetele nende poolt tehtud kulutused?

Vastus - 16.09.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

MTÜ saab koori liikmetele hüvitada kulutusi, mis on tehtud MTÜ huvides (seotud nt MTÜ põhikirjalise tegevusega). Selle kohta on tulumaksuseaduses üldsäte (TuMS § 12 lg 3), mis ütleb, et teise isiku huvides tehtud kulutuse hüvitamist ei loeta saaja tuluks. Sätet ei kohaldata hüvitistele, mille maksmisele on kehtestatud eraldi tingimused ja piirmäärad (nt isikliku sõiduautoga tehtud töösõitude maksuvaba kompensatsioon).

Kulutused, mille kompenseerimist kindlasti aktsepteerida saaks, on MTÜ asutamiskulud (nt riigilõiv jms). Koori liikmete augustikuiseid kütusekulusid saab MTÜ samuti kompenseerida (hoolimata sellest et MTÜ registreeriti alles septembris).

Kui augustis esinemise eest saadi raha septembris, ning see loetakse MTÜ tuluks, siis saab ka augustikuised kulutused lugeda MTÜ kuluks. Vastasel juhul tekiks topeltmaksustamine. Kui tulu saab tagantjärgi saada, siis saab ka kulusid tagantjärgi teha.