iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 911

Küsimus

Tulumaksusoodustusega nimekirja kuuluv MTÜ võtab vastu juhatuse otsusega otsuse maksata stipendiumit sportlasele ja treenerile, stipendiumi saamiseks on seatud ka teatud tingimused. Kas stipendiumilt peab kinni pidama sots- ja tulumaksu? Ja kui seesama treener läheb võistlustele, kas temale võib maksta päevaraha?

Vastus - 11.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Stipendiumide maksuvabastuse kohta lulgege valitsuse määrust: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12851790&id=258002

Spordilähetuse kohta lugege valitsuse määrust https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12851790&id=923899