iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2651

Küsimus

Ühingu tegeleb puuetega inimestega ning osutab teenust sotsiaalministeeriumile. Nimelt osutab puudega inimestele igapäevaelu, toetatud elamise ja töötamise teenust. Lisaks igapäevasel tööle õpetatakse kliendile elukorraldust ja hakkamasaamist väljaspool kodu, st käiakse koos klientidega kohvikus, teatris, ekskursioonil jms. Ühing maksab kinni kõik sellised kulud st kohviku arved, teatripiletid klientidele. Ega ju selliseid kulusid ei pea deklareeima TSD ja maksustama?

Vastus - 04.02.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Ei. Kui MTÜ saabki toetust selleks või siis sisaldab teenus selliseid komponente, siis seda ei maksustata. Esimesel juhul on tegemist põhikirjalise tegevusega, mille jaoks on raha saadud ning kui selle raha eest seda finantseeritakse, siis võib tinglikult öelda, et see kes raha eraldas, maksab selle tegelikult ise kinni ning tulumaksuseaduse mõistes ei ole nt kingituse või vastuvõtukulu vms tegijaks MTÜ.

Kui see sisaldub teenuste paketis, siis selle eest makstakse teenustasu ning puudub samuti maksukohustus (ei ole ei kingitus, vastuvõtukulu ega muu selline).