iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 822

Küsimus

Siin on juba seda küsitud, kuid ikkagi kordaks üle: MTÜ-d tavaliselt kasutavad projektidega saadud rahasid oma eesmärkide täitmiseks. Näiteks külaseltsid, kes korraldavad õppereise, lastelaagreid, üritusi jne. Osalejateks on seltsi liikmed, aga ka samas külas elavaid inimesi, kes on samuti kogukonna liikmeid, kui ei ole just seltsi liikmed.

Projektides on tavaliselt nõue ka omaosalusest, siin on juba erinevaid variante, kas katab ühing ise oma liikmemaksudest või on neil oma tegevusega soetatud tulusid, võib ka olla, et omaosaluse katab kohalik omavalitsus või siis lihtsalt keegi partner mõne ettevõtja näol.

Kuidas nüüd on siis maksustamisega, kui on projekti eelarvesse kirjutatud sisse toitlustamine, kohvipaus, bussirent, kingitused, meened jm (rahastaja finantseerida) sellised maksustamisele kuuluvad kulud ja projekti rahastaja on need kulud abikõlbulikuks kuluks lugenud, kuidas siin jääb nüüd maksustamisega? Kes on kogukonna liige (mitte ühingu liige kas külaline?) ühingu jaoks, ühingu liikmete lapsed (laagris), kui nad ise ei tasu neid kulusid. Kui tasuvad osamaksu, siis on selge, et ei ole mingit probleemi. Kas siis kui MTÜ kuulub tulumaksusoodustusega ühingute nimekirja siis, nagu langeb makststamise risk ära? Kas siin on oluline maksustamise seisukohalt, kes ürituse, seminari, õppereis, laager jms rahastaja, kas ühing oma vahenditest, osamaksudest või siis projektiga eelarve alusel (KOP, KIK, BAPP jne).

Vastus - 15.11.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Üldine säte, millest tuleks lähtuda, on tulumaksuseaduse § 51 lg 3. Kulutused, mis on vajalikud ühingu tegevuseks ja mis ei ole otseselt suunatud füüsilistele isikutele hüvede loomiseks, on maksuvabad. Probleem on pigem selles, et tublid maksuameti tädid kipuvad maailma asju liiga kitsalt tõlgendama ja arvavad, et igasugune toitlustamine jne peab alati olema maksustatud. Ei pea. Kui toitlustamine on osa suurest üritusest ja selle eesmärk on rahvast pikema aja jooksul üritusel kohapeal kinni hoida (sest kui kõik käiksid pidevalt kodus söömas, ei tuleks üritusest midagi välja), siis ei ole toitlustamise eesmärk lihtsalt inimesi tasuta "nuumata", vaid see on hädavajalik kulu. Sama probleem on ka näiteks tasuliste koolituste kohvipausidega jne, mille puhul on MTA samuti andnud väga ebainimlikke tõlgendusi ning ei taha nendest kuidagi loobuda. Kahjuks ei kiputa taolise "olmeteemadega" ka nii väga kohtusse minema, et saaks ükskord korra majja.