Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: Mittetulundusühing

Vastatud: 01.10.2007
MTÜ (tegemist on spordialaliiduga) on sõlminud koostöölepingu Eestis registreeritud juriidilise ettevõttega, kes tasub MTÜ-le teatud summa, millest spordialaliit maksab 90% sportlasele edasi stipendiumina (sportlane kohustub antud ettevõtet reklaamima jne.) ja 10% jääb spordialaliidule noortespordi toetuseks.Kas ja kuidas toimub maksustamine?
Loe vastust
Vastatud: 06.08.2007
MTÜ korraldab 3-päevast lastelaagrit, kus lapsevanemad tasuvad osalustasu ja ülejäänud kulud kaetakse valla jt. jur. isikute toetustest ja Keskonnainvesteeringute Keskusest saadava toetusest. Lastelaagris toimub ka toitlustamine. KIK väidab, et selline toitlustamine on äripartnerite ja külaliste toitlustamine ja on maksustatv vastavalt TuMS-ile. Kas see on ikka selliselt tõlgendatav, meie arust on...
Loe vastust
Vastatud: 20.03.2007
Oleme laulukoor, kes tegutseb MTÜ vormis. Oleme sisse seadnud liikmemaksu ning tasustame igakuiselt ka oma dirigenti. Kas selle pealt peame mingit maksu maksma?
Loe vastust
Vastatud: 23.01.2007
Tegemist on kogudusega ja omandivormiks on MTÜ. Küsimus on, kui kogudus hakkab pakkuma matuse teenust, kas kaasneb ka selle tegevusega maksustamine tulumaksu näol? Tulu saamise eesmärgil seda teenust ei pakutaks.
Loe vastust
Vastatud: 30.06.2006
Kinkisime MTÜ ja SA nimekirja kantud MTÜ-le annetuse korras riideid, millele on trükitud meie firma logo. Olen lugenud, et kui annetuse tegija saab annetuse saajalt mingeid vastuhüvesid (nt. reklaamteenus), siis TuMS § 49 ei tohi rakendada. Küsimus oleks, et kas riietele trükitud firma logo peaks käsitlema reklaamina, ning kui jah,...
Loe vastust
Vastatud: 07.04.2006
Toetame vastavalt MTÜ ja SA nimekirja kantud MTÜ taotlusele ettevõttega seotud isiku osalemist õpilasvahetusprogrammis. Kas maksustamine toimub vastavalt erisoodustusele (TSD lisas 4) või annetusele-kingitusele (TSD lisas 5).
Loe vastust
Vastatud: 07.04.2006
Oleme kutsutud esinema folkloorifestivalile, milleks peame muretsema piletid omal kulul. Oleme leidnud eraisikutest/erafirmadest annetajad, kes on valmis kandma raha meie arveldusarvele. Kas sel juhul peavad annetajad või annetuse saajad maksma tulumaksu? Raha laekuks kas vallavalitsuse, sihtasutuse või maksuvabastusega sihtaasutuse arvele. Kuidas teha annetused nii ja võtta annetused vastu nii, et...
Loe vastust
Vastatud: 04.03.2006
MTÜ-l on tekkinud erinevate eksimuste tõttu töötasuga seotud maksude intressivõlad maksuameti ees. Kui intressid tasub keegi kolmas isik MTÜ eest, millised kohustused sellega MTÜ-le kaasnevad (ett. tm)?
Loe vastust
Vastatud: 04.03.2006
Kas MTÜ peab oma tegevuse käigus esitama Maksuametile mingeid deklaratsioone või milline on üldse MTÜ aruandluskohustus?
Loe vastust
Vastatud: 16.01.2006
1.Kas OÜ võib anda laenu MTÜ-le? Kas seda võib teha 0% intressiga? OÜ omanik on samal ajal ka MTÜ asutaja. 2. Kas MTÜ võib anda laenu oma liikmele?
Loe vastust