iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 763

Küsimus

MTÜ (tegemist on spordialaliiduga) on sõlminud koostöölepingu Eestis registreeritud juriidilise ettevõttega, kes tasub MTÜ-le teatud summa, millest spordialaliit maksab 90% sportlasele edasi stipendiumina (sportlane kohustub antud ettevõtet reklaamima jne.) ja 10% jääb spordialaliidule noortespordi toetuseks.Kas ja kuidas toimub maksustamine?

Vastus - 01.10.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Esmapilgul tundub tegemist olevat annetusega, mille maksustamine sõltub sellest, kas alaliit on kantud maksusoodustust andvasse nimekirja ja samuti annetuse suurusest.

Stipendiumi maksuvabastuseks tuleb omakorda korraldada konkurss vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele 20.06.2000 nr 196 (RT I 2000, 49, 312), vt https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12850183&id=258002