iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 198

Küsimus

Toetame vastavalt MTÜ ja SA nimekirja kantud MTÜ taotlusele ettevõttega seotud isiku osalemist õpilasvahetusprogrammis. Kas maksustamine toimub vastavalt erisoodustusele (TSD lisas 4) või annetusele-kingitusele (TSD lisas 5).

Vastus - 07.04.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Üldjuhul kui tehakse annetus MTÜ-le siis ei ole tegemist erisoodustusega. Annetuse puhul tuleks lähtuda TuMS § 49 lõikes 2 antud piirnormidest, mille ulatuses tehtud annetused on maksuvabad- 3% maksusmaksja samal kalendriaastal isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavates väljamaksetest või 10% eelmise kalendriaasta kasumist. Kui aga neid norme ületatakse, siis maksustatakse seda ületavat osa tulumaksuga.

Põhimõtteliselt ei ole keelatud selline stipendiumi maksmine, kuid kui tuvastada, et sisuliselt on makstud stipendiumi eeldusel, et seda kasutatakse just selle sama annetaja töötaja koolitamiseks, siis on see erisoodustuse tegemine kolmanda isiku kaudu, kui see just ettevõtluseks vajalikuks kuluks kvalifitseeritav ei oleks. Kvalifitseerimisel rakenduks MKS § 84.