iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 197

Küsimus

Oleme kutsutud esinema folkloorifestivalile, milleks peame muretsema piletid omal kulul. Oleme leidnud eraisikutest/erafirmadest annetajad, kes on valmis kandma raha meie arveldusarvele. Kas sel juhul peavad annetajad või annetuse saajad maksma tulumaksu? Raha laekuks kas vallavalitsuse, sihtasutuse või maksuvabastusega sihtaasutuse arvele. Kuidas teha annetused nii ja võtta annetused vastu nii, et ei peaks nendelt lisaks makse maksma?

Vastus - 07.04.2006

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui annetus tuleb eraisikult, siis maksukohustust ei teki. Kui aga juriidiliselt isikult, siis üldjuhul peaks annetuselt tulumaksu maksma, eeldades, et annetuse saajaks on füüsiline isik.

Kõige kasulikum oleks aga, kui raha laekuks mittetulundusühingule või sihtasutusele, kes on maksuvabastusega SA ja MTÜ-de nimekirjas. Sellisel juhul on annetuse saajate jaoks see maksuvaba, kui selline tegevus on MTÜ või SA jaoks põhikirjaline tegevus (TuMS § 49 lg 6) ja ka füüsilistest isikutest annetuse tegijad saavad selle oma maksustatavast tulust tuludeklaratsiooni tehes maha arvata.

Juriidilisest isikust annetajatele on TuMS § 49 lõikes 2 antud piirnormid, mille ulatuse annetused on maksuvabad- 3% maksusmaksja samal kalendriaastal isikustatud sotsiaalmaksuga maksustatavates väljamaksetest või 10% eelmise kalendriaasta kasumist.