iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 459

Küsimus

Tegemist on kogudusega ja omandivormiks on MTÜ. Küsimus on, kui kogudus hakkab pakkuma matuse teenust, kas kaasneb ka selle tegevusega maksustamine tulumaksu näol? Tulu saamise eesmärgil seda teenust ei pakutaks.

Vastus - 23.01.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Juriidilise isiku tulu tulumaksuga ei maksustata, maksustatakse teatud väljamakseid (nt kingitused, kasumieraldised, ettevõtlusega mitteseotud kulud jne, vt tulumaksuseaduse §-d 48-52). Kuna võib eeldada, et see on kooskõlas ka ühingu põhikirjaliste eesmärkidega, siis saab ka kaupu ja teenuseid soetada vastava teenuse tarbeks ilma, et peaks kartma tulumaksukohustuse tekkimist (vt TuMS § 51 lg 3).