iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2507

Küsimus

Kui Eesti MTÜ teeb välisriigi (Saksamaa) organisatsioonile, mille liige ta on, annetuse,siis kas see läheb meil Eestis ka kuidagi maksu alla? Ja kuidas on lood siis kui maksame liikmemaksu?

Vastus - 12.03.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Eestis asutatud isikutele ja mõnes muus Euroopa Majanduspiirkonna Lepinguriigis (st Euroopa Liidus + Islandis, Liechtensteinis, Norras) asutatud isikutele annetamisel kohalduvad samad maksusoodustused (vt tulumaksuseaduse § 11 lg 10 koostoimes § 49 lg 2). St, kui see isik vastab tulumaksuseaduse § 11 lg-s 10 sätestatud tingimustele, siis saab talle teha § 49 lg-s 2 sätestatud piirides maksuvabasid annetusi.

Liikmemaksu puhul ei ole tähtsust, millise riigi mittetulundusühingule seda tasutakse. Kui liikmeks olek on põhikirjaliste eesmärkidega seotud, siis tulumaksukohustust liikmemaksu tasumisest ei teki (vt TuMS § 51 lg 3).