Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1668

Küsimus

Oleme tulumaksuseaduse paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isik. Otsustasime tellida reklaammeenena riidest õmmeldud kotid, millele on tikitud peale meie SA logo. Kotid antakse üle koostööpartneriga lepingu sõlmimisel (suurem osa nendest on MTÜ-d). Kottide tellimise eesmärk on teadvustada meie tegevust ja reklaamida meie sihtasutust. Koti hinnaks kujuneb koos käibemaksuga 138 krooni.

Kas meie kui nimekirja kantud isik võime tehtud kulu arvestada kui reklaami eesmärgil tehtud kulu ja sellisel juhul mitte maksta kulusummalt tulumaksu (TuMS paragrahv 49 lõige 1 – „Tulumaksuga ei maksustata reklaami eesmärgil üle antud kaupa ega osutatud teenust, mille väärtus ilma käibemaksuta on kuni 150 krooni.“) või tuleb meil maksta antud kulult tulumaks?

Vastus - 25.03.2010

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegemist ei pruugi olla kingitusega, kui saaja jaoks puudub tarbimisväärtus. Kui tegu on kingitusega, siis võivad kohalduda nii TuMs § 49 lg 1 kui ka lg 6.

TuMS § 49 lg-s 1 sätestatud maksuvabastus kohaldub nii mittetulundusühingule, sihtasutusele kui ka äriühingule. Kui reklaami eesmärgil antakse üle rahaliselt hinnatav hüve, mille maksustatav väärtus käibemaksuta kuni 150 krooni, siis tulumaksukohustust ei teki.

TuMS § 49 lg 1 viimane lause „Paragrahvi 11 lõikes 1 nimetatud nimekirja kantud isiku ja § 11 lõikes 10 nimetatud isiku tehtud kingitused ja annetused maksustatakse lõikes 6 sätestatud korras“ ei välista mitte reklaamkingituste maksuvabastust, vaid viitab teisele maksustamise alusele, st § 49 lg-le 6. Samamoodi kohaldub neile ka kingituse mõiste see osa, mis näeb ette, et „Kingitusena käsitatakse ka kuni 10 000 euro suuruse võidufondiga kaubandusliku loterii võitu.“

Vt ka artiklit: Lasse Lehis. Probleemid annetuse mõistega. – MaksuMaksja, 2006, nr 4, lk 36-39.