iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2392

Küsimus

MTÜ soovib vabatahtlikult oma tegevust lõpetada. Teadaolevalt jääb peale kõigi kohustuste tasumist ühingule vara, mis vastavalt põhikirjale läheb jagamisele võrdselt liikmete vahel. Küsimus on võimaliku tekkiva tulumaksukohustuse kohta, mida peaks silmas pidama?

Vastus - 09.07.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuna kohustus maksta tulumaksu likvideerimisjaotistelt on kehtiva seaduse kohaselt ainult äriühingutel (TuMS § 50 lg 2), siis MTÜ likvideerimisel saadud vara kuulub maksustamisele füüsilise isiku tuluna TuMS § 15 lg 3 kohaselt. Saadud vara väärtus deklareeritakse 2013. aasta füüsilise isiku tuludeklaratsiooni real 6.4. Tasutud liikmemaksud saab soetamismaksumusena maha arvata.

Kui liikmete hulgas on juriidilisi isikuid või mitteresidente riikidest, millel on Eestiga kehtiv topeltmaksustamise vältimise leping, siis tulumaksukohustust ei teki.