iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 787

Küsimus

Milliseid makse peab maksma OÜ, kui ta kannab sponsorluse, annetuse käigus MTÜ-le raha? OÜ põhitegevusala ei ole sponsorlus. Kas MTÜ-l tekib saadud rahast mingeid maksukohstusi?

Vastus - 15.10.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Osaühingul tekib sponsorlusest, annetustest tulumaksukohustus tulumaksuseaduse § 49 järgi. Võimalik, et annetus (sponsorlus) on OÜ jaoks teatud piirides maksuvaba, sõltuvalt sellest, kas MTÜ kuulub tulumaksusoodustusega isikute nimekirja. MTÜ-l annetuse saamisest maksukohustust ei teki. Küll aga on võimalik, et MTÜ-l tekib maksukohustus raha kasutamisel – näiteks juhul, kui raha ei kasutata põhikirjaliste eesmärkide jaoks.