iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1385

Küsimus

Aktsiaseltsil on heaks tavaks saanud toetada igal aastal Vabariigi Valitsuse kehtestatud soodusnimekirja kuuluvat MTÜ-d, tavaliselt rahaülekandega. Nüüd tekkis küsimus, kas toetusena saab käsitleda ka AS-le esitatud MTÜ sportlaste majutus- või sõidukulu arvet võistlustel osalemisel? AS käsitlekski seda arvet kui sponsorlust. Kas käibemaksu võib tagasi küsida sellisel juhul? Kas selline tehing on üldse seaduslik?

Vastus - 16.07.2009

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Toetus (annetused, sponsorlus) võib väga vabalt toimuda ka toetatava MTÜ kulutuste kinnimaksmise vormis. Selline tehing on annetusena igati seaduslik. Silmas tuleb lihtsalt pidada tulumaksuseaduse § 49 lõikes 2 toodud annetuse maksuvabastuse piirmäärasid (3% palgafondist või 10% eelmise aasta kasumist). Käibemaksu selliselt kulutustelt tagasi küsida ei saa – ei ole ju kulutus tehtud maksustatava väljundkäibe genereerimise eesmärgil.