Tulemas koolitus: 05.10.2023 - Tallinn – Sügiskonverents 2023 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 2448

Küsimus

Eestis registreeritud OÜ osutab invataksoteenust Soomes. Siiani on OÜ-s tööd teinud kõik Eesti residendid ja nende töötasude maksud on enamus tasutud Eestisse. Nüüd võeti Eesti OÜ-sse tööle Läti Vabariigi kodanik. Kuidas toimida Läti kodaniku töötasu deklareerimisega? Ega ei saa ka ju mitteresidendile tasuda lähetuse päevaraha Eesti seaduste järgi?

Vastus - 08.10.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Läti residendi maksustamisel tuleb lähtuda Eesti-Läti ja Soome-Läti topeltmaksustamise vältimise lepingutest. Kui tööandjal ei ole Soomes püsivat tegevuskohta ning isik viibib Soomes vähem kui 183 päeva, siis Soomes tulumaksu maksta ei tule ning töötaja deklareerib oma tulu Lätis. Eestis töötatud päevade eest tuleb tulumaksu kinni pidada Eestis ning deklareerida Lätis vastavalt Läti seadusele.

Sotsiaalmaksu ja töötuskindlustuse makseid tuleb tasuda Eestis, kui töötajale on vormistatud lähetatud töötaja tõend A1.

Kui alaline töökoht on Eestis ja Soomes viibitakse ajutiselt, siis võib ka Läti residendile maksta päevaraha samamoodi nagu Eesti residentidele.

Kui Läti kodanik elab Eestis, siis on tegemist Eesti residendiga ning kodakondsus maksustamist ei mõjuta.