iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2565

Küsimus

Isik töötab töövõtulepingu alusel. Isik on teinud avalduse, et on valinud meie ettevõtte maksuvaba tulu mahaarvajaks alates 01.01.14. Samas ei ole temale makstud tasudelt jaan-märts tulumaksuvabastust 144.-/kuus arvestatud. Kas võime seda rakendada tagasiulatuvalt aprilli tasult (vm mais)?

Vastus - 08.05.2014

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Summeerida saab alates päevast, mil isik teile teenust osutas, st lepingu kehtivuse algusest alates (eeldades, et vastav avaldus on ka esitatud), mitte tagasiulatuvalt. Kui leping kehtib jaanuarist, kuid maksuvaba tulu ei ole mingil põhjusel arvestatud (nt tehakse väljamakse alles aprillis või jäi ekslikult arvestamata või ei saanud täielikult arvestada), siis saab summeerida. Tagasiulatuv summeerimine sama maksustamisperioodi (kalendriaasta) ulatuses on võimalik vaid pensioni ja kogumispensioni väljamaksete puhul.

Alus on tulumaksuseaduse § 42 lg 3: "Kui maksumaksjale ei tehtud tulumaksuga maksustatavaid väljamakseid igal kuul või kui väljamakse oli mõnel kuul väiksem 1/12-st §-s 23, 23.2 või 23.3 sätestatud maksuvabast tulust, on samal tulumaksu kinnipidajal õigus kanda lõikes 1, 1.1 või 1.2 lubatud maksuvaba tulu mahaarvamise kasutamata osa nende kuude eest edasi sama kalendriaasta järgmistele kuudele. Residendist füüsilisele isikule Eesti riigi poolt seaduse alusel makstava pensioni ja kogumispensionide seaduses sätestatud kohustusliku kogumispensioni väljamaksmisel võib käesoleva paragrahvi lõikes 1 ja 1.1 sätestatud maksuvaba tulu arvestada summeeritult kalendriaasta algusest."