iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Rubriik: Füüsilise isiku tulud ja maksuvabastused

Vastatud: 30.01.2023
Olen soetanud korteri maksumusega 75 000 EUR ning teinud seal remonti c:a 30 000 EUR eest. Remondiga seotud kuludokumendid on sisuliselt puudu, sest töö sai enamasti tellitud eraisikutelt. Remondijärgselt olen kasutanud korteri oma elukohana c:a 2 kuu jooksul, kuid registreerunud seal ei olnud (elukoht on registreeritud teisel aadressil). Nüüd soovin...
Loe vastust
Vastatud: 13.04.2022
Isik müüs ostueesõigusega erastatud kinnistu (elamumaa, 0,4ha), tasus ostes EVP-des. Kuna see on nii ammune tehing, ei ole tal säilinud ostudokumente. Ta on teinud sinna ka kulutusi, neid kuludokumente ei ole samuti säilinud. Kas on võimalik kuidagi tõendada tehtud kulutusi, kui dokumente ei ole säilinud?
Loe vastust
Vastatud: 16.01.2022
Füüsiline isik (Eesti resident) sai kinkelepingu alusel korteriomandi omanikuks. Antud korteris ta ka elab. Kas ta peab maksma tulumaksu, kui müüb selle korteri maha? (igaks juhuks täpsustan, et viimase 2 aasta jooksul ei ole ta kinnisvara müünud).
Loe vastust
Vastatud: 27.04.2020
Juhatuse liige annab ettevõttele laenu intressiga. Kui nüüd laen tagastatakse ja makstakse välja ka intressid, siis tuleb ju intresside väljamakselt pidada kinni tulumaks? St kontole kantakse intresse 20% tulumaksu võrra vähem? Väljamakse kuul tuleb see ka deklareerida TSD'l?
Loe vastust
Vastatud: 30.03.2020
Eesti kodanik töötab Inglismaal (töötamiseks UK resident) ja omas korterit Eestis, mis oli tema ainus elamiskoht siin. Inglismaal olles elas korteris edasi tema täisealine poeg ja Eestis puhkusel käies ka ta ise. Aasta tagasi korter müüdi, Inglismaal omale kuuluvat kinnisvara ei olnud. Kas korteri müük tuleks deklareerida ja tasuda tulumaks?
Loe vastust
Vastatud: 09.12.2019
Ettevõtte A eraisikust osanik 25% soovib müüa oma osa teistele osanikele (75% kuulub äriühingule B). Osa müüakse kallimalt kui oli sissemakse (sissemakse osakapitali eraisikult 1000.- eurot, müügihind 26000.- eurot). Kuidas toimub maksustamine? Kas väljamakse maksustatakse firmas A sarnaselt dividendiga, millest on mahaarvatud soetusmaksumus? Või kui äriühing B osaluse ostab, arvestab...
Loe vastust
Vastatud: 06.02.2018
Maksuameti koolitusel saadud info kohaselt maksustatakse III pensionisamba väljamaksed koheselt 10% (saaja üle 55 aasta vana) ja aasta tulumaksu arvestuses veel 20% kui tulumaksu miinimum on ületatud. Seega maksab pensionär oma pensionifondis "hoiustatud" vahenditelt 30% tulumaksu, NB! mitte lisandunud kasvikutelt nagu investeerimisfondide puhul, vaid kogu väljamakstud summalt. Seega on pensionäri...
Loe vastust
Vastatud: 16.10.2017
Kolmest isikust koosnev tehing - müüja eraisik A, vahendaja juriidiline isik B ja ostja eraisik C. Ostja C broneerib korteri ja tasub tagatisraha ja ühe kuu üüri ettemaksuna vahendaja (B) kontole. Vahendaja (B) kannab selle müüjale (A) samas summas edasi. Kas vahendajal on kohustus väljamakselt tulumaks kinnipidada või on see...
Loe vastust
Vastatud: 20.04.2016
Kui füüsiline isik üürib oma korterit välja 2016. aastal, siis saab ta 2017. aastal esitatava tuludeklaratsiooniga oma tuludest 20 % maha arvestada. Kas ka sel juhul, kui tal pole 2016.a. olnud teisi tulusid peale üüritulu?
Loe vastust
Vastatud: 04.03.2016
Korter on ostetud 2013. aasta lõpus ja 2014. aasta septembris on registreeritud antud korter elukohaks. Soov oleks 2016. aastal korter ostusummast suurema summaga maha müüa. Kas selline müügitehing võib kuuluda maksustamisele?
Loe vastust
Vastatud: 27.03.2015
Minu klient sai oma lähisugulase käest kingituseks kinnisvara (elamumaa koos seal seisva ajamajaga). Tema seal ei ela ja TuMS § 15 lg 5 p 4 nimetatud maksuvabastust rakendada ei saa. Kas seda kinnistu müügi korral tekib temal tulumaksu maksmise kohustus? Kui jah, siis mis ulatuses ja millal on tulumaksu tasumise...
Loe vastust
Vastatud: 07.01.2015
1. 2009. aastal ostis füüsiline isik korteri, mis müüdi 2014. aastal. Korter oli välja üüritud 2013-2014. Kas on võimalik enne maksustamist maha arvata ka korteri soetuskulud? 2. Riigilt osteti metsa. Müüdi 2014. aastal. Kas enne maksustamist tulumaksuga on õigus maha arvata ka soetuskulud?
Loe vastust
Vastatud: 04.12.2014
Isikule tagastati omandireformi käigus kinnistu (metsa- ja põllumaa), mille tema järglane omandas pärimise teel. Nüüd soovib pärija kinnistut müüa. Kas selle müügitehingu pealt peab maksma tulumaksu?
Loe vastust
Vastatud: 08.05.2014
Isik töötab töövõtulepingu alusel. Isik on teinud avalduse, et on valinud meie ettevõtte maksuvaba tulu mahaarvajaks alates 01.01.14. Samas ei ole temale makstud tasudelt jaan-märts tulumaksuvabastust 144.-/kuus arvestatud. Kas võime seda rakendada tagasiulatuvalt aprilli tasult (vm mais)?
Loe vastust
Vastatud: 16.07.2013
Ettevõte ostab eraisikult suveperioodil 1-2x aiasaadusi. Eraisik ei ole FIE, kas eraisikule väljamakselt tuleb tm kinnipidada või peab eraisik ise tulu deklareerima või ei teki sellisest tehingust üldse tulumaksukohustust?
Loe vastust
Vastatud: 15.01.2013
Füüsilise isiku nimel on sõiduauto liisinguleping, kuna juriidiline isik ei osutunud liisinguandjale sobivaks liisinguvõtjaks. Kui nüüd füüsiline isik rendib sõidauto juriidilisele isikule, kas füüsilisele isikule rendimakse tasumisel tuleb tulumaks kinni pidada (ei ole FIE)? Kui anda sõiduk tasuta rendile ja juriidiline isik tasuks ikkagi liisingumaksed, siis pole ju tegemist jälle...
Loe vastust
Vastatud: 29.05.2012
Müüsin eraisikuna juriidilisele isikule osaühingu osa. Ostja on ostuhinna tasumisega viivitanud ja on tekkinud lepingust tulenev kohustus maksta minule viivist. Kas viivise minule väljamaksmisel on ostjal õigus kinni pidada tulumaks (lähtun TuMS §-st 17)?
Loe vastust
Vastatud: 23.04.2012
Ettevõtja paigaldab oma reklaami (logo jne) töötajale kuuluva isikliku auto kerel ja maksab selle eest töötajale tasu. Kas tegemist on üüritasuga või reklaamiteenuste osutamise eest maksava tasuga? Mis maksud peab sellisel juhul ettevõtja tasuma? Ega ei ole siin erisoodustuse tekkimise riski juhul, kui tundub MTA-le tasu liiga kõrge tundub ja...
Loe vastust
Vastatud: 21.02.2012
Eraisik annab konsultatsioone lepingu alusel välisriigis (mitte Euroopa Liidus). Milliseid makse ja millal ja kes peab maksma?
Loe vastust
Vastatud: 02.05.2011
Kas eluasemelaenu intresside maksuvabastuse puhul mängib rolli inimese sissekirjutus? Ehk kui inimene muudab laenulepingu kehtivuse ajal oma sissekirjutust, siis kas tekib probleeme ka intresside maksuvabastusel?
Loe vastust