iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2683

Küsimus

Minu klient sai oma lähisugulase käest kingituseks kinnisvara (elamumaa koos seal seisva ajamajaga).

Tema seal ei ela ja TuMS § 15 lg 5 p 4 nimetatud maksuvabastust rakendada ei saa.

Kas seda kinnistu müügi korral tekib temal tulumaksu maksmise kohustus? Kui jah, siis mis ulatuses ja millal on tulumaksu tasumise tähtaeg?

Lugupidamisega

Nikolai Arfanov,

A.R.F.Ärinõustamise OÜ juhatuse liige

EMML liikmenumber 40226

tel. +372 50 86 046

nikolaiarf@gmail.com

Vastus - 27.03.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui kinnistu suurus ületab 0,25 ha või ei ole TuMS § 15 lg 4 p-s 4 toodud 2 aasta kriteerium täidetud, siis tõesti, vara võõrandamisest saadud kasult tuleb tulumaks tasuda. TuMS § 15 lg 1 kohaselt maksustatakse kasu, mis on soetamismaksumuse ja müügihinna vahe (miinus müügikulud, kui ta need ise kandis). Vt TuMS § 37 lg 1, § 38 lg 1.

Kui ta sai vara kinke teel, siis ilmselt soetamismaksumus piirdub tema kantud notaritasu ja riigilõivuga (omanikumuudatus kinnistusraamatus), sest kinkimise puhul kinkija kantud kulud (soetamismaksumus) üle ei tule.

Tulumaks tasutakse järgmise aasta 1. oktoobriks MTA väljastatud maksuteate alusel.