iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1996

Küsimus

Eraisik annab konsultatsioone lepingu alusel välisriigis (mitte Euroopa Liidus). Milliseid makse ja millal ja kes peab maksma?

Vastus - 21.02.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui see eraisik on Eesti maksuresident ning ei ole ise ettevõtja (FIE), siis kõige tõenäolisemalt peab teenuse eest tasu maksev välismaine isik (nt konsultatsiooni tellinud ettevõtja) väljamakset kinni tulumaksu ja võibolla maksab ka sotsiaalmaksu (sõltuvalt riigist, kus teenust osutatakse).

Eraisik ise deklareerib konsultatsiooniteenuse osutamisest saadud tulu oma tuludeklaratsioonis sõltumata sellest, kas ja kui palju maksu välismaal on tasutud/kinni peetud. Kui välismaal on maksu juba tasutud, tuleb selle kohta hankida tõend, sest kui välismaal tasutud tulumaks on Eesti tulumaksust madalam, tuleb Eestis juurde maksta üksnes välismaise ja kodumaise tulumaksumäära vahe. Tulumaksuseaduses reguleerib teemat § 45 – välismaal tasutud tulumaksu arvestamine. Eestis eraisik ise sotsiaalmaksu tasuma ei pea (välja arvatud juhul kui ta tegutseb ettevõtjana ning konsultatsiooniteenuse osutamise eest saadud tasu on tema ettevõtlustulu).