iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2920

Küsimus

Kolmest isikust koosnev tehing - müüja eraisik A, vahendaja juriidiline isik B ja ostja eraisik C. Ostja C broneerib korteri ja tasub tagatisraha ja ühe kuu üüri ettemaksuna vahendaja (B) kontole. Vahendaja (B) kannab selle müüjale (A) samas summas edasi. Kas vahendajal on kohustus väljamakselt tulumaks kinnipidada või on see müüja tulu, mille ta deklareerib märtsikuus tuludeklaratsioonil (tagatisraha ta hoopis võib-olla tagastab ostjale lepingu lõppemisel). Vahendaja peab tagatisraha kohta eraldi arvestus ja sisuliselt on see ühe eraisiku tasu teisele eraisikule. Müüja ja vahendaja arveldavad omavahelised tasud eraldi.

Vastus - 16.10.2017

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maakleril ei ole tulumaksu kinnipidaja kohustusi selles suhtes.

Tagatisraha on võlaõigusseaduse § 308 tähenduses lepingust tulenevate nõuete tagamiseks makstav raha. See saab füüsilise isiku tuluks muutuda alles siis, kui pooled otsustavad selle tasaarvestada üürikohustusega. Enne seda on tegemist üürniku varaga, mis tuleks VÕS § 308 lg 2 kohaselt hoiustada krediidiasutuses üürileandja varast eraldiseisvalt ning see peaks üürnikule vähematl keskmist kohalikku intressi teenima.

Üldjuhul tagatisraha tagastatakse (§ 308 lg 3): Üürnik võib nõuda tagatisraha tagastamist, kui üürileandja ei ole kahe kuu jooksul pärast üürilepingu lõppemist teatanud oma nõudest üürniku vastu.

Maakleri juures hoiustamise saab lugeda võrdväärseks krediidiasutuses hoiustamisega. Kui üürileandja ei saa raha enda huvides kasutada, siis ei ole tal tulu tekkinud. Kui on aga soov raha MTA ettemaksukontole kanda, et see oleks õigel ajal seal olemas, siis see on samuti lubatud.