iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 58686

Küsimus

Isik müüs ostueesõigusega erastatud kinnistu (elamumaa, 0,4ha), tasus ostes EVP-des.
Kuna see on nii ammune tehing, ei ole tal säilinud ostudokumente. Ta on teinud sinna ka kulutusi, neid kuludokumente ei ole samuti säilinud. Kas on võimalik kuidagi tõendada tehtud kulutusi, kui dokumente
ei ole säilinud?

Vastus - 13.04.2022

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tegemist oleks kinnisasjaga, mille oluliseks osaks on eluruum, siis oleks selle võõrandamine maksuvaba (TuMS § 15 lg 5 p 3).

Kui tegemist on üksnes maatükiga (kinnisasi), siis seadus maksuvabastust ette ei näe ning maksustamine toimuks vara võõrandamisest saadud kasu maksustamise teel.

Erastati kinnisasju, millel oli tol hetkel ehitis peal. Küsimus on, kas see on seal endiselt ja kas see on eluruum. Elama seal ei pea.

Erastamislepingu saab kinnistusraamatu kaudu.

TuMS § 38 lg 4 täpsustab EVP-de eest soetatud vara soetamismaksumuse määramist: „Füüsilisele isikule riigi poolt välja antud, pärandina või abikaasalt, vanemalt või lapselt saadud erastamisväärtpaberite eest soetatud vara soetamismaksumuseks loetakse erastamisväärtpaberite väärtpaberibörsil noteeritud keskmine müügihind vara soetamise päeval. Enne erastamisväärtpaberite väärtpaberibörsil noteerimise alustamist soetatud vara soetamismaksumuseks loetakse erastamisväärtpaberite keskmine kohalik müügihind vara soetamise päeval.“

Hilisemad kulud on põhimõtteliselt võimalik ka hindamise teel maksustamist läbi viies tuvastada, kuid siin on küsimus, kas osatakse näidata, mida ja millal on tehtud, sest eeldatav kulutuse suurus on vajalik ajateljel õigesse hetke paigutada ning sel ajal kehtinud hindasid arvestada. Teoreetiliselt on see võimalik, vt maksukorralduse seaduse § 94.