iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2761

Küsimus

Korter on ostetud 2013. aasta lõpus ja 2014. aasta septembris on registreeritud antud korter elukohaks. Soov oleks 2016. aastal korter ostusummast suurema summaga maha müüa. Kas selline müügitehing võib kuuluda maksustamisele?

Vastus - 04.03.2016

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Sellise tehinguga teenitud kasu (soetus- ja müügihinna vahe) kuulub tulumaksuga maksustamisele kui korteri elukohana registreerimine oli üksnes formaalsus. St, kui tegemist ei ole inimese tegeliku elukohaga, siis tulumaksuseaduse (TuMS) § 15 lg 5 p 1 eluaseme müügi tulumaksuvabastus ei kohaldu.

Maksuamet (MTA) kasutab elukoha kontrollimisel tõendamiseks kõiki võimalikke tõendeid, näiteks naabrite ütlusi, kommunaalteenuste arveid ja isegi pangakonto väljavõtteid.

Samuti kuulub 2016. aasta korterimüügi kasu tulumaksuga maksustamisele (sõltumata sellest, kas tegu oli tegeliku elukohaga või mitte) siis, kui olete viimase kahe aasta jooksul juba ühe eluaseme tulumaksuvabalt müünud. Kahe aasta piirang tuleb TuMS § 15 lõikest 6.

Tulumaksuseaduse teksti leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/akt/117122015023?leiaKehtiv#para15