iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 2155

Küsimus

Füüsilise isiku nimel on sõiduauto liisinguleping, kuna juriidiline isik ei osutunud liisinguandjale sobivaks liisinguvõtjaks. Kui nüüd füüsiline isik rendib sõidauto juriidilisele isikule, kas füüsilisele isikule rendimakse tasumisel tuleb tulumaks kinni pidada (ei ole FIE)? Kui anda sõiduk tasuta rendile ja juriidiline isik tasuks ikkagi liisingumaksed, siis pole ju tegemist jälle seadusele vastava kuludokumendiga ja kuuluks ikka maksustamisele?

Vastus - 15.01.2013

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui pooled on omavahel sõlminud komisjonilepingu (võlaõigusseaduse § 692 jj), mille eesmärgiks on füüsilise isiku nimel, kuid juriidilise isiku arvel liisingulepingu sõlmimine, siis füüsilisele isikule kulude hüvitamisel tulu ei teki (vt ka TuMS § 12 lg 3). Asjakohased maksed võib nii vahetult liisinguandjale tasuda kui füüsilisele isikule hüvitisena maksta.

Kirjaliku komisjonilepingu asemel võib vormistada ka näiteks OÜ juhatuse otsuse, millega tehakse füüsilisele isikule ülesandeks võtta vastav sõiduvahend liisingusse enda nimel, kuid juriidilise isiku arvel, ning OÜ kohustus kõik lepingust tulenevad kulud hüvitada.