iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 61867

Küsimus

Olen soetanud korteri maksumusega 75 000 EUR ning teinud seal remonti c:a 30 000 EUR eest. Remondiga seotud kuludokumendid on sisuliselt puudu, sest töö sai enamasti tellitud eraisikutelt.

Remondijärgselt olen kasutanud korteri oma elukohana c:a 2 kuu jooksul, kuid registreerunud seal ei olnud (elukoht on registreeritud teisel aadressil).

Nüüd soovin ma selle korteri maha müüa 120 000 EUR eest.

Kas ma pean maksma riigile tulumaksu ning kui jah, siis kui palju? Mainin ka seda, et viimase 2 aasta jooksul ei ole ma ühtegi kinnisvaraobjekti müünud.

Vastus - 30.01.2023

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui tegemist on elukohana kasutusel oleva kinnisasja võõrandamisega, siis kohaldub TuMS § 15 lg 5 p-s 1 sätestatud maksuvabastus ning vara võõrandamisest saadavat kasu ei maksustata.

Sedavõrd lühikese perioodi puhul peab olema võimalik anda maksuhaldurile veenvaid selgitusi, mis näitaksid, et seda tõepoolest kasutati kuni müügiprotsessi alustamiseni elukohana. Muuhulgas võidakse loomulikult ka uurida selle kohta, mis tingis vara võõrandamise otsuse, sest see aitab selgusele jõuda ilmselt ka selles, kas seda tegelikult elukohana kasutati või mitte.

Otsest ajalist piiri, kui kaua seal elama peab, et müük oleks maksuvaba, seadus ei sätesta, kuid pelgalt kavatsusest ilmselt ei piisa.

Kui kuludokumente tööde kohta olemas ei ole, siis oleks mõistlik võimalusel pisut kauem seal elada ja pigem püüda maksuvabastuse kohaldumisele keskenduda. Ka kanne rahvastikuregistris ei tee paha, kuigi otseselt elamise fakti see ei tõenda. Samas, tõendeid kogumis hinnates võib ka see tõend osutuda oluliseks. Seetõttu oleme enamasti soovitanud selliseid tõendeid, mida niikuinii seaduse järgi peakski tegema, ka luua. Ka MTA andmetes saate oma elukohta täpsustada, kui see erineb rahvastikuregistrisse kirja pandust.

Oluline tõend on tarbimised (KÜ arvel veenäitude esitamine), sideteenused, mis näitaks, et remondi järgselt on seal elama asutud. Müügikuulutuse fotod peaksid ka seda näitama (pärast müüki mitteaktiivseks muudetud kuulutused jäävad samuti veebiotsingutes nähtavaks).

Kasuks tuleb veenev sündmus, mis kiiret müüki ajendas (nt töökoha vahetus, perekondlik sündmus)