iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Rubriik: Füüsilise isiku tulud ja maksuvabastused

Vastatud: 16.10.2008
Kuidas maksustatakse preemiat, mida inimene saab nt luulevõistluse võitmise eest? Kas on õigem seda nimetada preemiaks või kingituseks? Milliseid dokumente on tõestuseks vaja ja kas peab ka deklareerima?
Loe vastust
Vastatud: 10.07.2008
Mul on OÜ. Tahan eraisikult üürida rendipinda. Kui teen temaga lepingu, siis kas tulumaksu peab maksma minu OÜ või kanna kogu raha talle ja tulumaksu peab eraisik ise ära maksma?
Loe vastust
Vastatud: 04.07.2008
Maksu- ja Tolliamet peab maksukohuslaste registrit. Kuna ma ei soovi enam oma senise kohaliku omavalitsusega tegemist teha, siis paar küsimust: Kas on võimalik vahetada omavalitsust, kelle arvestatakse osa minu tulumaksust ja mis selleks on vaja teha? Kas kindlasti on vaja elukoht ümber registreerida? Või piisab näiteks avaldusest MTA-le, kui uue,...
Loe vastust
Vastatud: 29.05.2008
Kui füüsiline isik müüb oma kinnistu, siis millisel maksustamisperioodil läheb saadud tulu maksustamisele, kas ostu-müügilepingus märgitud omandiõiguse ülemineku hetkel, tehingu eest tasu laekumise hetkel või mingil muul hetkel?
Loe vastust
Vastatud: 19.05.2008
Kui müüa maha oma kahjumis olevad aktsiad, siis mismoodi ma seda tuludeklaratsiooni märgin ja kas ma pean ka nende pealt makse maksma?
Loe vastust
Vastatud: 13.03.2008
Kas füüsiline isik peab maksma tulumaksu vara võõrandamisel, kui talle kuulub 2 ha suurune kinnistu koos elamuga(eluasemekoht), mida ta kasutab alalise elukohana ja kui ta võõrandab, müüb sellest kinnistust osa, näiteks 5000 ruutmeetrit maad ja sama jääb elamu talle alles püsivaks elukohaks.
Loe vastust
Vastatud: 26.02.2008
Mitme aasta taguseid väärtpaberi tehingutest tekkinuid kahjumeid saab maha arvestada aruandeperioodi väärtpaberitehingutest tekkinud kasumist?
Loe vastust
Vastatud: 20.02.2008
Probleem tekkis seoses töötaja surmaga. Kellele võib lõpparve välja maksta ja kelle deklareerin TSD-sse? Kas võin arvestada ka tulumaksuvaba osaga tulumaksu arvutamisel? Kas abikaasa saab seda summat deklareerida oma järgmise aasta tuludeklaratsioonis?
Loe vastust
Vastatud: 21.02.2008
Olen ostnud elamumaa, pank väljastas eluasemelaenuna, maksuametnik teatas, et kuna maale ei ole kehtestatud veel planeeringut ega ole ehitusprojekti jne, siis makstud intresse maksustamisele kuuluvast tulust maha arvata ei saa? Kus on selline seadusesäte, mis seda sellisel moel kehtestab? Laen on väljastatud eluasemelaeununa ning kasutatud elamumaa ostmiseks. Ning küsimus- kui...
Loe vastust
Vastatud: 11.01.2008
Milles täpsemalt seisneb juriidiliste ja füüsiliste isikute ebavõrdne kohtlemine seoses väärpaberitulu maksustamisega?
Loe vastust
Vastatud: 13.12.2007
Kui "firma" ostab kaupu (komisjonimüügi korras) eraisikult, kas siis eraisikule väljamaksmisel oleme kohustatud ka mingid maksud kinni pidama?
Loe vastust
Vastatud: 26.11.2007
Väikeettevõtja üks juhatuse liikmetest soovib isikliku liisitud sõiduauto anda "oma firma" kasutusse. Kui ta sõlmib "firmaga" vastava lepingu, kas siis "firma" saab kõik autoga seotud kulutused (ka liisingumakse) kulusse kanda?
Loe vastust
Vastatud: 26.11.2007
1.Kui põllumajandusettevõtja rendib inimestelt maad ja lepingud on tehtud ilma maksude kinnipidamisele viitamata, siis kuidas need maa rendid tuleb deklareerida? 2.Füüsiliselt isikult on ostetud teravilja ja ostumüügilepingu alusel väljamakstud,kuidas seda deklareerida?
Loe vastust
Vastatud: 16.11.2007
Kui ettevõte on sõlmiud eraisikuga töövõtulepingu ning maksab selle alusel talle ühekordse töö eest tasu, siis mis makse tuleb selle pealt maksta? Kas need maksud peab tasuma ikka ettevõte, mitte eraisik?
Loe vastust
Vastatud: 08.10.2007
Ostsin väikelinna endale juurde ühe korteri üle 2 aasta tagasi, varem oli üks korter ostetud Tallinasse. Elan töö ajal Tallinnas ja naise juures Tallinna külje all. Puhkepäevadel sõidame sinna väikelinna korterisse, ja puhkuse ajal samuti. Põhimõtteliselt on mul mitu alalist elukohta ja kui nüüd soovin müüa seda väikelinna korterit, kas...
Loe vastust
Vastatud: 26.09.2007
Tulumaksuseaduse §15 lg 5 ütleb ... aga kui müüsin korteri, mis ei olnud vallasasi vaid oli kinnisturaamatus (kuigi kasutasin ise), kas siis pean maksu deklareerima ja maksma? Müük oli 2005. a.
Loe vastust
Vastatud: 21.09.2007
Eraisik rendib ettevõttele nii eluruume kui ka bürooruume. Vastavalt rendilepingule eraisik tulu ei saa, kuid ruume rentiv ettevõte maksab kommunaalkulud kinni otse ühistu arvele (kommunaalkulude arved on esitatud eraisiku nimele). Kas tasutud kommunaalkulud on eraisiku jaoks tulu ja ta peab sealt tulumaksu maksma? Kuidas oleks õigem vormistada kommunaalkulude tasumist? Kas...
Loe vastust