iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1032

Küsimus

Maksu- ja Tolliamet peab maksukohuslaste registrit. Kuna ma ei soovi enam oma senise kohaliku omavalitsusega tegemist teha, siis paar küsimust:
Kas on võimalik vahetada omavalitsust, kelle arvestatakse osa minu tulumaksust ja mis selleks on vaja teha?

Kas kindlasti on vaja elukoht ümber registreerida? Või piisab näiteks avaldusest MTA-le, kui uue, minu poolt valitud omavalitsusega seob mind näiteks suvila asukoht või töökoht?

Vastus - 04.07.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Jah, elukoht tuleb ümber registreerida, MTA lähtub vaid rahvastikuregistri andmetest ja ise neid ei muuda.

Tulumaksuseaduse § 5 sätestab, et osa füüsilise isiku tulumaksust laekub elukohajärgsele kohalikule omavalitsusüksusele. Sama paragrahv ütleb ka seda, et isiku elukohaks teatud kalendriaastal loetakse sama kalendriaasta 1. jaanuari seisuga Maksu- ja Tolliameti peetavasse maksukohustuslaste registrisse kantud elukoht.

Kui Te ei soovi oma registreeritud elukohta muuta, siis lihtsalt maksuametile esitatud sooviavalduse põhjal ei hakka riik tulumaksu teise omavalitsussse suunama. Seda enam, et maksukohustuslaste registri pidamise põhimääruse kohaselt saab maksuhaldur andmed füüsiliste isikute kohta rahvastikuregistrist.

Viidatud põhimääruse leiate siit: https://www.riigiteataja.ee/ert/act.jsp?replstring=33&dyn=12849826&id=916710