iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 770

Küsimus

Ostsin väikelinna endale juurde ühe korteri üle 2 aasta tagasi, varem oli üks korter ostetud Tallinasse. Elan töö ajal Tallinnas ja naise juures Tallinna külje all. Puhkepäevadel sõidame sinna väikelinna korterisse, ja puhkuse ajal samuti. Põhimõtteliselt on mul mitu alalist elukohta ja kui nüüd soovin müüa seda väikelinna korterit, kas pean maksma tulumaksu?

Vastus - 08.10.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tulumaksuga ei maksustata kinnisasja võõrandamisest saadud kasu, kui kinnisasja oluliseks osaks on eluruum, mida maksumaksja kuni võõrandamiseni kasutas oma alalise või peamise elukohana (tulumaksuseaduse § 15 lg 5 p 1).
Tsiviilseadustiku üldosa seadus (§ 14 lg 1) selgitab, et isiku elukoht on koht, kus isik alaliselt või peamiselt elab. Seejuures võib elukoht olla üheaegselt ka mitmes kohas (TsÜS § 14 lg 2). Kui isiku elukohta ei saa kindlaks määrata, loetakse tema elukohaks tema igakordne viibimiskoht (TsÜS § 14 lg 4).
Seega ei saa välistada, et teie poolt nimetatud asjaoludel korteri võõrandamist tulumaksuga ei maksustata, kuid täpse vastuse andmiseks peaks asjaolusid hoolikalt analüüsima ja kaaluma.