iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 931

Küsimus

Mitme aasta taguseid väärtpaberi tehingutest tekkinuid kahjumeid saab maha arvestada aruandeperioodi väärtpaberitehingutest tekkinud kasumist?

Vastus - 26.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kahju edasikandmine ei ole ajaliselt piiratud. Vt TuMS § 39 lg-d 3 ja 4.