iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1016

Küsimus

Kui füüsiline isik müüb oma kinnistu, siis millisel maksustamisperioodil läheb saadud tulu maksustamisele, kas ostu-müügilepingus märgitud omandiõiguse ülemineku hetkel, tehingu eest tasu laekumise hetkel või mingil muul hetkel?

Vastus - 29.05.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Füüsilise isiku poolt saadud tulu (sealhulgas ettevõtlustulu) võetakse tulumaksuga maksustamisel arvesse sellel maksustamisperioodil, millal tulu laekus (TuMS § 36 lg 1).

Kui tasutakse mitmes osas ja osamaksed langevad erinevatele maksustamisperioodidele, siis tuleb esitada iga vastava maksustamisperioodi (kalendriaasta) kohta tuludeklaratsioon ning vastav tuluosa deklareerida ja maksustada.

Maksuvabastused leiate TuMS § 15 lg-test 4-5 ja kasu arvestamise põhimõtted §-dest 37-38.