iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 836

Küsimus

1.Kui põllumajandusettevõtja rendib inimestelt maad ja lepingud on tehtud ilma maksude kinnipidamisele viitamata, siis kuidas need maa rendid tuleb deklareerida?
2.Füüsiliselt isikult on ostetud teravilja ja ostumüügilepingu alusel väljamakstud,kuidas seda deklareerida?

Vastus - 26.11.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

1. Kui rendileandja on füüsiline isik, siis peab põllumajandusettevõtja, kuna ta kvalifitseerub tulumaksuseaduse tähenduses tulumaksu kinnipidajaks (TuMS § 40), väljamaksete (rendi) tegemisel tulumaksu kinni pidama. Kui rendileandja oleks FIE ja see oleks tema ettevõtlustulu, siis deklareeriks ja maksaks ta oma maksud ise.

Väljamakse deklareeritakse TSD üldvormil ja TSD lisas 1 koodiga 02.

2. Kui võõrandaja oli FIE ja tulu tema ettevõtlustuluks, siis deklareerib ja täidab maksukohustused tema ise. Kui rakendub tulumaksuseaduses sätestatud vara võõrandamisest saadava kasu maksustamise kord (TuMS § 15), siis deklareerib ja tasub füüsiline isik samuti ise oma maksukohustused.