Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 925

Küsimus

Olen ostnud elamumaa, pank väljastas eluasemelaenuna, maksuametnik teatas, et kuna maale ei ole kehtestatud veel planeeringut ega ole ehitusprojekti jne, siis makstud intresse maksustamisele kuuluvast tulust maha arvata ei saa? Kus on selline seadusesäte, mis seda sellisel moel kehtestab? Laen on väljastatud eluasemelaeununa ning kasutatud elamumaa ostmiseks. Ning küsimus- kui saan selle aasta jooksul korda ehitamiseks vajalikud dokumendid, kas siis on õigus muuta ka eelmiste aastate deklaratsioone ja intress ka neis deklaratsioonides ikkagi maha arvata?

Vastus - 21.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Maksuametnik ajab jama. Te oleksite saanud intresse maha arvata algusest peale.