iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 958

Küsimus

Kas füüsiline isik peab maksma tulumaksu vara võõrandamisel, kui talle kuulub 2 ha suurune kinnistu koos elamuga(eluasemekoht), mida ta kasutab alalise elukohana ja kui ta võõrandab, müüb sellest kinnistust osa, näiteks 5000 ruutmeetrit maad ja sama jääb elamu talle alles püsivaks elukohaks.

Vastus - 13.03.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui vaadata tulumaksuseaduse § 15 lg 1 p 1 ja tõlgendada seda sõnasõnalt, grammatiliselt, siis maksuvabastust justkui ei ole (kuna müüdava kinnisasja oluliseks osaks ei ole ilmselt eluruum). See on meie hinnangul aga tehing, mis peaks põhimõtteliselt kuuluma samuti maksuvabastuse alla, kuid mille sobitamine kehtiva seaduse teksti ei pruugi õnnestuda. Kui lähtuda tulumaksuseaduse olemusest, TuMS § 15 maksuvabastuse sisust ja õiglusest, siis saaks jätta maamüügi deklareerimata ja mitte käsitleda müügist saadud sissetulekut kasuna vara võõrandamisest. Viimasel juhul tuleks arvestada, et maksuhaldur ei pruugi selle tõlgendusega nõustuda.

Vt samal teemal artiklit: Lasse Lehis.Probleeme ja probleemikesi kinnisvara müügitulu maksustamisel ehk kuidas kokku väänata TuMS § 15 lõike 5 mõte ja säte. – MaksuMaksja, 2005, nr 11, lk 21-23.