iconJuurdepääsetavus
Maksumaksja koolitused: Aastaaruanne 2023 ja maksud 2024 Registreeri / loe lähemalt

Maksuküsimus: 1118

Küsimus

Kas alaealine (13aastane) peab maksma tulumaksu, kui ta müüb oma vanaisalt saadud pärandvara?
Pärandvara on jagatud kahele inimesele ja lapse osa on nõus ostma teine kaasomanik.

Vastus - 27.10.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Alaealise eest esitab tuludeklaratsiooni tema seaduslik esindaja.

Üldjuhul maksustatakse kasu vara võõrandamisest tulumaksuga. Kasu on soetamismaksumuse ja müügihinna vahe. Täiendavalt arvatakse kasust maha müügiga otseselt seotud kulud (tulumaksuseaduse § 37 lg 1).

Pärimise teel saadud vara soetamismaksumus on üldjuhul null (kui on omandi ülekandmiseks mingeid kulutusi teinud, nt riigilõivu maksnud vms, siis see läheks arvesse).

Kui tegu on vallasasjadega, mis on alaealise isiklikus tarbimises, siis nende võõrandamine on maksuvaba. Samuti on maksuvaba eluruumina kasutuses oleva asja võõrandamine. Vt täpsemalt tulumaksuseaduse § 15 lg-d 4-5.

———————————————————————————
NB! 12.02.2014. a Riigikohtu otsuses haldusasjas nr 3-3-1-97-13 asuti seisukohale, et soetamismaksumus on siiski varaline õigus, mis läheb pärimisel üle pärijale: http://www.nc.ee/?id=11&tekst=222569702

01.01.2015. a jõustuv TuMS § 38 lg 1.1 aga välistab selle uuesti.