iconJuurdepääsetavus
Maksud 2024 koolituse salvestus - Maksumuudatused aastatel 2024-2027 Soovin tellida

Maksuküsimus: 1105

Küsimus

Kuidas maksustatakse preemiat, mida inimene saab nt luulevõistluse võitmise eest? Kas on õigem seda nimetada preemiaks või kingituseks? Milliseid dokumente on tõestuseks vaja ja kas peab ka deklareerima?

Vastus - 16.10.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

See, kuidas seda nimetada, sõltub mille eest ning millistel eesmärkidel seda antakse.

Preemia, kingitus ja stipendium on erineva sisuga.

Preemia on rahaline auhind, lisatasu või ergutusraha (ÕS järgi).

Kinkelepinguga kohustab üks isik (kinkija) tasuta teisele isikule (kingisaaja) üle andma talle kuuluva eseme ja tegema võimalikuks omandi ülemineku kingisaajale või tasuta varalisest õigusest kingisaaja kasuks loobuma või muul viisil kingisaajat rikastama (VÕS § 259 lg 1).

Stipendium on õpinguiks või loometööks korrapäraselt makstav toetus (ÕS järgi).

Üldjuhul on nii stipendiumid kui ka preemiad maksustatavad (vt TuMS § 19 lg 2), kuid teatud tingimuste täitmisel saab ka tulumaksuvabalt väljamakseid teha (vt TuMS § 19 lg 3 p-d 3, 4 ja 5).

Kingitus võib samuti olla nii maksustatav kui ka tulumaksuvaba (vt TuMS § 49).

Kuna küsimus ei ole piisavalt täpne, siis piirdun antud vastusega ja ei hakka erinevaid võimalusi kirjeldama.