iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 827

Küsimus

Kui ettevõte on sõlmiud eraisikuga töövõtulepingu ning maksab selle alusel talle ühekordse töö eest tasu, siis mis makse tuleb selle pealt maksta? Kas need maksud peab tasuma ikka ettevõte, mitte eraisik?

Vastus - 16.11.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui eraisik ei ole ühtlasi füüsilisest isikust ettevõtja (ja tasu ei ole tema ettevõtlustulu), siis maksab kõik maksud töö tellija (tasu maksja). Maksukohustus kujuneb järgmiselt:
– kinnipeetav tulumaks 22%;
– kinnipeetav kogumispensionimakse, kui isik on kohustatud isik, 2%;
– kinnipeetav töötuskindlustusmakse 0,6%;
– sotsiaalmaks 33%;
– tööandja töötuskindlustusmakse 0,3%
– väljamakse kood 15;
– võimalik on rakendada ka tulumaksuvaba tulu arvestamist, kui töövõtja esitab selleks kirjaliku avalduse ning mõni teine väljamakse tegija seda juba ei rakenda.