iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 926

Küsimus

Probleem tekkis seoses töötaja surmaga. Kellele võib lõpparve välja maksta ja kelle deklareerin TSD-sse? Kas võin arvestada ka tulumaksuvaba osaga tulumaksu arvutamisel? Kas abikaasa saab seda summat deklareerida oma järgmise aasta tuludeklaratsioonis?

Vastus - 20.02.2008

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Ka siis, kui töötaja on surnud, maksustatakse tema teenitud töötasu samamoodi nagu muudel juhtudel. Ka TSD-l deklareerimisel erisusi ei ole – deklareeritakse senise töötaja nime ja isikukoodiga, samuti läheb arvesse tulumaksuvaba osa, kui avaldus oli esitatud.
TuMS § 44 lg 2 kohaselt võivad residentidest maksumaksjad esitada ühise tuludeklaratsiooni, kui nad olid maksustamisperioodi viimase päeva seisuga abielus. Abikaasade ühise tuludeklaratsiooni võib esitada üleelanud abikaasa, kui üks abikaasadest on surnud maksustamisperioodil või pärast maksustamisperioodi, kuid enne tuludeklaratsiooni esitamist.
Kuni pärandi vastuvõtmiseni peab deklaratsiooni esitamiseks olema pärandvara hooldaja nõusolek.
Lõpparve makstakse välja samal viisil nagu enne. Pärimisküsimused lahendavad pärijad omavahel mitte tööandja.
Soovitan lugeda täiendavalt Lasse Lehis. Maksuprobleemid pärimisel. – MaksuMaksja, 2006, nr 5, lk 18-21.