Järgmine koolitus: Rakvere - Aastaaruanne 2022 ja maksud 2023. Registreeri ja tutvu tulevaste koolitustega

Maksuküsimus: 856

Küsimus

Kui "firma" ostab kaupu (komisjonimüügi korras) eraisikult, kas siis eraisikule väljamaksmisel oleme kohustatud ka mingid maksud kinni pidama?

Vastus - 13.12.2007

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kui füüsiline isik (ilmselt ei pea küsija silmas FIE ettevõtluse käigus toimuvat) võõrandab mingit vara, siis toimub (kui üldse) sellisel teel saadud tulu maksustamine tulumaksuseaduse § 15 alusel („Kasu vara võõrandamisest“). Tegemist on sellise maksustamisrežiimiga, mille puhul täidab võimaliku maksukohustuse tulu saaja mitte väljamaksete tegija.

Seega ei toimu tulumaksu kinnipidamist.

Võimalik, et füüsiline isik müüb oma isiklikus kasutuses olnud vallasasja. Sellisel juhul ei maksustata seda tulu üldse (TuMS § 15 lg 4 p 4).