iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2026

Küsimus

Ettevõtja paigaldab oma reklaami (logo jne) töötajale kuuluva isikliku auto kerel ja maksab selle eest töötajale tasu. Kas tegemist on üüritasuga või reklaamiteenuste osutamise eest maksava tasuga?
Mis maksud peab sellisel juhul ettevõtja tasuma? Ega ei ole siin erisoodustuse tekkimise riski juhul, kui tundub MTA-le tasu liiga kõrge tundub ja kuidas tasu riskivaba suurust arvestada?

Vastus - 23.04.2012

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Tegemist on kasutustasuga (üür). Teenustasu oleks see siis, kui töötaja registreeriks end FIE-na ning esitaks teenuse kohta arve või kui töötajaga oleks nt töövõtuleping, mille alusel ta kohustub midagi aktiivselt tegema, selleks et reklaamida tööandjat. Pelgalt reklaampinna kasutada andmisest tulu teenimist liigitatakse passiivse tulu teenimiseks (asja mingis vormis kasutada andmisest või omamisest saadav tulu) ning maksustatakse üksnes tulumaksuga.

Erisoodustuse küsimus tekib siis, kui kasutustasu ületab turuhinda. Sellisel juhul oleks turuhinda ületav osa maksustatav erisoodustusena (TuMS § 48 lg 4 p 8) ning muus osas peetakse üürilt tulumaks kinni. Turuhinna leidmiseks mingeid juhendeid kehtestatud ei ole. Turuhind on keskmine kohalik hind (vt TsÜS § 65).

Kui vastavas kohalikus omavalitsusüksuses on kehtestatud reklaamimaks, siis tasub arvestada, et kui see oleks tööandja sõiduauto, siis nt Tallinna puhul ei peaks reklaamimaksu tasuma, töötaja sõidukil reklaami eksponeerimise eest aga peaks.