iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2958

Küsimus

Maksuameti koolitusel saadud info kohaselt maksustatakse III pensionisamba väljamaksed koheselt 10% (saaja üle 55 aasta vana) ja aasta tulumaksu arvestuses veel 20% kui tulumaksu miinimum on ületatud. Seega maksab pensionär oma pensionifondis "hoiustatud" vahenditelt 30% tulumaksu, NB! mitte lisandunud kasvikutelt nagu investeerimisfondide puhul, vaid kogu väljamakstud summalt. Seega on pensionäri omaaegne töötasu maksustatud tulumaksuga 20% töötasu väljamaksel + 30% pensionifondist väljamaksel. Peab silmas pidama ka seda,et mitte kõikidelt pensionifondi paigutatud summadelt ei olnud võimalik saada tulumaksu tagastust!
Kas on võimalik anda selgitusi antud probleemi mõistlikuks lahendamiseks.

Vastus - 06.02.2018

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Teie poolt kirjeldatud tagajärg tekib kõigil lisatuludel, millega pole arvestatud igakuise maksuvaba tulu avalduse kirjutamisel. See oligi uue tulumaksusüsteemi eesmärk, et maksuvaba tulu suurus ei ole enam kõigile võrdses ualtuses tagatud, vaid see sõltub isiku kogu sissetulekust. Võimalike erandite tegemine on poliitikute otsustada ning praegust avalikkuse reaktsiooni tulumaksureformile arvestades on küllaltki suur tõenäosus, et kogu süsteem läheb peatselt ümbertegemisele ning vana süsteem taastatakse. Kindlasti on võimalik ka erandite sisseviimine ning pensionisammaste väljamaksetele puhul on erandite tegemine õigustatud üsna mitmel põhjusel. Praktiline soovitus oleks peatada väljamaksete saamine seniks, kuni on teada, kas ja kuidas süsteem muutub.

Mis puudutab sissemaksete arvestamist maksustamisel, siis tuleb arvestada, et pensionikogumise periood on väga pikk (praegune III samba süsteem kehtib juba 20 aastat, aga tulevikus võime rääkida 40-50-aastasest perioodist), mistõttu ei ole väärtpaberitulu tavakorda võimalik rakendada, sest see eeldaks sissemakseid tõendavate algdokumentide säilitamist kuni pensionile minekuni. Seega on ainus võimalus jälgida, et kogumisperioodil ei ületataks maksustatavast tulust lubatud mahaarvamiste piiri ja vajadusel investeerida ülejääv osa muul viisil (nt kasutada investeerimiskontot või oma varahalduse osaühingut).