Järgmine koolitus: Tallinn - Sügisseminar 2021 registreeri / loe lähemalt

Rubriik: TULUMAKS

Vastatud: 02.06.2015
Erisoodustuseks on laenu andmine turutingimustest madalama intressimääraga. Erisoodustuseks loetakse erisoodustuse hinnaks turutingimustele vastava intressi summa ja laenulepingus ette nähtud intressimäära järgi tasumisele kuuluva intressi summa vahe, välja arvatud kui intress selle maksmise hetkel on vähemalt kahekordne VÕS § 94 lõike 2 kohaselt viimati avaldatud intressimäär. Hetkel on Eesti Pank teatanud...
Loe vastust
Vastatud: 09.04.2015
Kas selleks, et välja maksta maksuvabalt parkimistasu peab olema kindlasti olemas algdokument (koos vastavate rekvisiitidega)?
Loe vastust
Vastatud: 09.04.2015
Ettevõte peab tegema väljamakse eraisikule leppetrahvina. Kas leppetrahvi väljamakselt tuleb ka ettevõttel kinni pidada tulumaks või peaks siis eraisik selle ise deklareerima oma tuludeklaratsioonis?
Loe vastust
Vastatud: 27.03.2015
Minu klient sai oma lähisugulase käest kingituseks kinnisvara (elamumaa koos seal seisva ajamajaga). Tema seal ei ela ja TuMS § 15 lg 5 p 4 nimetatud maksuvabastust rakendada ei saa. Kas seda kinnistu müügi korral tekib temal tulumaksu maksmise kohustus? Kui jah, siis mis ulatuses ja millal on tulumaksu tasumise...
Loe vastust
Vastatud: 02.03.2015
Kas töötukassa poolt töötule makstav ettevõtluse alustamise toetus (EVAT) kuulub kontorolliaja möödumisel tuludesse kandmisel maksustamisele tulumaksuga 20/80? Toetuse eest ostetud vastavalt toetuse kasutamise kavale põhivara jne., tagasi küsitud käibemaks.
Loe vastust
Vastatud: 10.02.2015
Firma juhataja teeb firma kasutuses oleva sõiduautoga(kasutusrendil oleva sõiduautoga)veoteenuseid kahele firmale. Veoteenuste eest koostatakse arved. Kas firma juhataja peab pidama sõidupäevikut ja kui palju on vaja maksta seljuhul makse kui sõidupäevikut ei peeta?
Loe vastust
Vastatud: 04.02.2015
Ettevõte A omab Tallinna Vee A-aktsiaid, Tallinna Vesi maksab ettevõttele A iga aasta dividende. Küsimus: Kas ettevõte A saab neid dividende kuidagi maksuvabalt ettevõttest välja võtta? Sest Tallinna Vesi on ju dividende makstes maksnud ka tulumaksu ja toimuks topeltmaksustamine? Kas neid dividende tuleb deklareerida ka 2015. a jaanuarikuu TSD-l?
Loe vastust
Vastatud: 04.02.2015
Ühingu tegeleb puuetega inimestega ning osutab teenust sotsiaalministeeriumile. Nimelt osutab puudega inimestele igapäevaelu, toetatud elamise ja töötamise teenust. Lisaks igapäevasel tööle õpetatakse kliendile elukorraldust ja hakkamasaamist väljaspool kodu, st käiakse koos klientidega kohvikus, teatris, ekskursioonil jms. Ühing maksab kinni kõik sellised kulud st kohviku arved, teatripiletid klientidele. Ega ju selliseid...
Loe vastust
Vastatud: 23.01.2015
1. jaanuaril jõustus tulumaksuseaduse muudatus, mille järgi peavad juriidilised isikud 10. veebruariks 2015 deklareerima kõik minevikus esinenud asjaolud, mis võivad mõjutada nende tulevast tulumaksukohustust. Kui tehti mitterahaline sissemakse, milleks oli laenu tagasinõue ning sissemakse tehti tingimustel, et ühe osa nimiväärtus on nt 5000 ja osa väljaostuhind 12000, sh moodustus ülekurss...
Loe vastust
Vastatud: 07.01.2015
1. 2009. aastal ostis füüsiline isik korteri, mis müüdi 2014. aastal. Korter oli välja üüritud 2013-2014. Kas on võimalik enne maksustamist maha arvata ka korteri soetuskulud? 2. Riigilt osteti metsa. Müüdi 2014. aastal. Kas enne maksustamist tulumaksuga on õigus maha arvata ka soetuskulud?
Loe vastust
Vastatud: 15.12.2014
Kui töötaja kasutab isiklikku sõiduautot, peab sõidupäevikut ning kasutab mobiilset parkimist, siis kas parkimistasu (sõidupäevikust nähtub, et tegemist on töösõiduga) võib kanda ettevõtte kuludesse eraldi või peab see mahtuma 0,3€/km hinna sisse? Osad parkimistasud on seotud käibemaksuga, sellelt siis 50% tagasiküsimise õigus? Maksuameti hinnangul, peaks parkimine mahtuma 0,3€/km hinna sisse,...
Loe vastust
Vastatud: 04.12.2014
Isikule tagastati omandireformi käigus kinnistu (metsa- ja põllumaa), mille tema järglane omandas pärimise teel. Nüüd soovib pärija kinnistut müüa. Kas selle müügitehingu pealt peab maksma tulumaksu?
Loe vastust
Vastatud: 28.11.2014
Eesti juriidilisel isikul OÜ-l on äritegevus ainult Soomes. Ainuosanik ja juhatuse liige on Soome kodanik. Kas ettevõtja peaks registreerima endale Soomes püsiva tegevuskoha, teostama raamatupidamist ja arvestama makse Soome seaduste alusel? Eestis ei ole tal midagi peale postiaadressi ja äritegevust siin ei toimugi.
Loe vastust
Vastatud: 11.11.2014
Meie töötajad viibisid lähetusel. Lähetusel viibisid nii töölepinguga töötajad kui ka käsunduslepingu alusel töötajad (meie peame neid ikkagi meie töötajateks, kuigi osutavad meile teenust oma OÜ alt). Kuidas toimida toitlustuskuludega - kui töölepinguga töötajate puhul on see erisoodustus, siis mida teha selle kuluga, mis läks käsunduslepinguga töötajatele - kas äripartnerite...
Loe vastust
Vastatud: 11.11.2014
Täpsustav küsimus: http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=2603 Täienduseks viidatud teemale. Kui tööandja sõiduauto kasutuse kohta peetakse sõidupäevikut, töötaja kasutab autot erasõitudeks nt 1200 km kuus ja hüvitab selle tööandjale 0,30 eur x 1200 km = 360 eur suuruses summas, kas siis tekib tööandjal mingi maksukohustus või mitte? Ehk kas sellisel töötajapoolsel erasõitude hüvitamisel on...
Loe vastust
Vastatud: 03.10.2014
Firmal on sõiduauto. Kas tuleb pidada sõidupäevikut, et tõestada autokasutust vaid tööga seotud sõitudeks? Kui sõidupäevikut ei peeta, kas siis loetakse erisoodustuse hinnaks 256 eurot, sellelt siis ka igakuised maksud? Pean silmas 01.12.2014 jõustuvat muudatust.
Loe vastust
Vastatud: 29.09.2014
1. septembrist 2014 muutus isikliku sõiduauto kasutamise eest hüvitise maksmise kord. Kas juhatuse liige, kes kasutab oma isiklikku sõiduautot tööülesannete täitmiseks, saab ja võib arvestada töösõitude hulka ka sõidud tööle ja koju, sest tema elukohast ei ole võimalik tööle jõuda ühistranspordiga õigeks ajaks ja mõistliku ajakuluga? Teiseks kas muutub ka...
Loe vastust
Vastatud: 05.09.2014
Füüsilise isiku tulust kinnipeetud tulumaksust laekub 11,6% kohalikule omavalitsusele. Kellele laekub füüsilisele isikule väljamakstud dividendidelt kinnipeetud tulumaks?
Loe vastust
Vastatud: 21.08.2014
Ettevõte käis oma töötajatega välismessil. Majutus oli koos õhtu-ja hommikusöögiga. Arvel on need eraldi kajastatud. Kas lähetuse toitlustuskulud lähevad ikkagi erisoodustuse alla? Töötajatele makstakse ka lähetuse päevaraha. Kas on kohustus seda vähendada? Päevane toitlustus on iga töötaja enda kulul ja see on üsna kulukas.
Loe vastust
Vastatud: 21.08.2014
Äriühing soovib müüa oma kinnisvara (4 objekti). Ostjateks on ainuosaniku perekonna liikmed. Millised maksuriskid kaasnevad sellise tehinguga? Kas oleks mõistlik objektid hinnata lasta (kas on määratud mitu hinnangut peaks olema?).
Loe vastust