iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2720

Küsimus

Ettevõtte töötaja käis nägemise kontrollis (kuvariga töö) ning silmaarsti otsus oli, et ta vajab nägemist korrigeerivaid vahendeid. Töötaja kasutab prille nii tööl kui kodus. Seaduse järgi peab tööandja hüvitamise puhul määrama proportsiooni isikliku kasutuse ning tööalase kasutuse kohta. Mis oleks mõistlik meetod selle proportsiooni määramiseks?

Vastus - 28.08.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Kuigi üldjuhul on õige, et töövahendi kasutamine erahuvides võib olla erisoodustuseks, siis praegusel juhul on tegemist nii töövahendiga kui ka tööandja kasuks tehtud töö tulemusel muutunud silmanägemise „kompenseerimisega“ ehk mingis mõttes ka kahju hüvitise erijuhuga. Üldiselt me ei pea sellises olukorras maksustamist õiglaseks ja õigeks. Näiteks ka tööandja kulul omandatud sõiduki juhtimisõigust saab vabal ajal enda huvides kasutada, samuti keeleõppe raames omandatud võõrkeele oskust, kuid selle maksustamine on küsitav. Teisiti oleks, kui näiteks tööandja mopeedi, autot või korterit kasutatakse isiklikes huvides. Tihti võib määravaks saada ka see, kumma huvid on ülekaalukamad ning kas eratarbimise osakaalu määramine oleks ebaproportsionaalselt keeruline või mitte. Kõik sõltub seega nüanssidest.

Vt samal teemal ka:

1. http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=426

2. http://www.maksumaksjad.ee/modules/smartfaq/faq.php?faqid=411