iconJuurdepääsetavus
Maksuseaduste kommentaaride kogumik 2023 tellimine Esitan tellimuse

Maksuküsimus: 2732

Küsimus

Äriühingule kuulub korteriomand-eluruum, mida ta soovib välja üürida oma juhatuse liikmele. Kas üüritasu saab olla 0 EUR või näiteks lepitakse kokku, et üüritasuna on kvalifitseeruvad kommunaalmaksed, mis jäävad juhatuse liikme kanda? Mis maksuriskid sellega kaasnevad?

Vastus - 03.11.2015

NB! Vastatakse vastamise ajal kehtivat õiguslikku konteksti arvestades, kui vastuses seda ei täpsustata.

Üüritasu saab olla ükskõik milline, kuid teatud juhtudel võib sellega kaasneda maksukohustus/maksukohustused.

Kui tööandja annab korteri juhatuse liikme kasutusse (vt mõisteid tulumaksuseaduse § 48 lg-d 2-3) tasuta või soodushinnaga, siis tekib erisoodustus (tulu- ja sotsiaalmaksukohustus). Erisoodustuse hind (millelt tulumaksu makstakse) on turuhinna ja rakendatud hinna vahe. Kui tehing on tasuta, siis turuhind. Erisoodustuse hinnalt koos tulumaksuga tasutakse sotsiaalmaks.

Kasutuslepinguid on erinevaid – nii need, kus makstakse kõrvalkulud eraldi kinni kui ka need, kus kasutustasu hõlmab kõrvalkulusid. Nendel on erinevad turuhinnad.

Ei saa välistada, et mõnel ajal ja mõnes kohas ongi vaja, et keegi lihtsalt elaks tööandja eluruumis, et hoida seda, kas siis külmumise eest või et hoida varal silma peal, kuid enamasti on asjadel ja teenustel siiski mingi hind olemas.